Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FUSE - Hur bevisar man att ett självkörande fordon blir säkert?

För att självkörande bilar ska kunna minska antalet olyckor krävs att vi kan försäkra oss om att de alltid beter sig på ett säkert sätt. FUSE, som avslutades 2016, gjorde en pionjärinsats med att strukturera vilka delfrågor som måste lösas för säkerhetsbevisning av självkörande bilar, och bidrog med resultat i ett antal av dessa frågor.

Pionjärer i metodik

Projektet har dels gjort en pionjärinsats med att strukturera vilka delfrågor som behöver lösas för att kunna säkerhetsbevisa en självkörande bil, och dels kommit med ett antal resultat. Bland resultaten finns övergripande systematiska metoder hur man kan försäkra sig om att alla möjliga risker finns med, och hur man vet att alla säkerhetskrav är fullständigt förfinade i den elarkitektur som implementerar den självkörande intelligensen.

Kontra-intuitiva resultat

Ett antal av projektets resultat är i strid med vad man tidigare hållit för sanningar.

Överlämningar

Bilen ska inte berätta för föraren vilken automatiseringsmod den är i för tillfället (självkörande eller traditionell). Bilen och föraren måste vara överens, så en överlämning behöver ske efter en flerstegsprocedur där överenskommelsen etableras tydligt för båda. Låt föraren vara den som utför det sista av dessa momentet och alltså den som berättar för bilen att modbytet slutligen sker.

The trolley problem

Det moraliska dilemmat som kallas The trolley problem skapar inte problem för självkörande bilar, utan tvärtom kan man nu lösa de moraliska dilemman som dagens säkerhetssystem redan kan ställas inför. Se vidare i artikeln ”Disarming the Trolley Problem - Why Self-driving Cars do not Need to Choose Whom to Kill”.

Sensorsystem

Sensorsystemen ska inte fokusera på att rapportera vilket slags föremål de ser, utan fokusera på vad det är för något de just nu observerar frånvaron av. Olika slags föremål är olika farliga att krocka med. Till exempel blir krock med en oskyddad trafikant väldigt farlig redan vid låga hastigheter med en bil vid högre hastigheter, men med en råtta knappast aldrig. Det är sällan helt tomt framför bilen (insekter, små fåglar, …). Från en säkerhetssynvinkel är det viktigaste att utesluta farliga krockar, det vill säga beroende på hastighet och avstånd vara säker på frånvaron av vissa slags objekt. Se vidare artikeln ”The Need for an Environment Perception Block to Address all ASIL Levels Simultaneously".

Stort nationellt och internationellt genomslag och fortsättning redan igång

Projektet har uppmärksammats stort nationellt och internationellt. Detta har bland annat inneburit 16 vetenskapliga publikationer, och ungefär lika många inbjudna föredrag. Dessutom har projektet varit med och arrangerat sju stycken workshops där frågor och resultat debatterats med andra aktörer. De ursprungliga projektdeltagarna har tillsammans med Volvo AB, Autoliv, Delphi och Systemite, 2017 startat uppföljningsprojektet ESPLANADE med syfte att kunna säkerhetsbevisa självkörande fordon så att de kommer ut på marknaden.

Sammanfattning

Projektnamn

FUSE

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektkoordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

13 MSEK

Partner

Comentor, Semcon, Volvo Cars, Qamcom, KTH, Rise

Finansiärer

Vinnova (FFI)

Projektets webbplats

Koordinator

Fredrik Warg

Kontaktperson

Fredrik Warg

Teknologie doktor

+46 10 516 54 12

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.