Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
däckpyrolysolja

Från förbrukade däck till svavelfri bunkerolja, bensin och diesel

Uttjänta bildäck kan återvinnas till högvärdiga produkter via pyrolys. Från den processen erhålls återvunnen kimrök (carbon black), vilken kan säljas för användning i gummiprodukter, samt stål som också kan säljas vidare. I processen bildas också pyrolysolja (ca 30-60%), och ett hinder för kommersialisering av däckpyrolys har varit att det är svårt att hitta en lönsam avsättning för oljan.

Genom att med enklare tester utreda tre potentiella användningsområden för pyrolysolja från däck, syftar det här projektet till att bidra till lösningar som kan höja den ekonomiska och miljömässiga lönsamheten för däckpyrolys och samtidigt minska förbrukningen av fossil olja. De tekniker som kommer att utredas är uppgradering till bensin via hydrogenering följt av fluid catalytic cracking (FCC), uppgradering till diesel i en slurry hydrocracker, samt enbart hydrogenering för uppgradering till svavelfri bunkerolja. De första två alternativen är avsedda att utföras tillsammans med fossil råvara på ett komplext raffinaderi, medan det tredje alternativet skulle kunna utföras antingen på ett raffinaderi eller i en mindre, fristående process. Beroende på halten naturgummi i däcken så är de producerade drivmedlen också delvis biodrivmedel. Resultaten från testerna kommer att användas i en utredning där potentialen för en sådan process i Sverige kartläggs. Projektet syftar till att minska förbrukningen av fossil olja genom att utreda en process som använder uttjänta däck till att framställa både återvunnen kimrök och drivmedel. Därmed syftar projektet till en omställning till en cirkulär ekonomi och ett effektivare nyttjande av jordens resurser

Sammanfattning

Projektnamn

Från däck till drivmedel

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

1 250 000

Partner

RISE, Scandinavian Enviro Systems, Ragn-Sells

Finansiärer

Vinnova, Scandinavian Enviro Systems, Ragn-Sells

Projektmedlemmar

Linda Sandström

Kontaktperson

Linda Sandström

Forskare

+46 10 516 61 80

Läs mer om Linda

Kontakta Linda
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.