Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtidens biobaserade byggande och boende

Målet för projektet är att skapa förutsättningar för att öka användningen av biobaserade produkter och tjänster använda i framförallt byggnadssektorn i Sverige och Europa och öka konkurrenskraften i den svenska trämanufakturindustrin. Projektet fokuserar på de tre värdekedjorna, industriellt träbyggande, ROT-sektorn och interiöra lösningar.

Syfte och mål

Målet för projektet är att skapa förutsättningar för att öka användningen av biobaserade produkter och tjänster använda i framförallt byggnadssektorn i Sverige och Europa och öka konkurrenskraften i den svenska trämanufakturindustrin. Projektets fyra huvudmål är:

 • Nya affärslösningar för snickeriindustrin för att öka kundvärdet hos biobaserade produkter
 • Effektivisering av upphandling och produktion av flervåningshus med stomme av biobaserade produkter som klarar nya krav på energieffektivitet och hållbarhet
 • Utveckling av effektivare bjälklag och slankare väggar/klimatskal för nybyggnation och renovering som klara de nya energikrav som kommer 2021

Utmaning

Projektet ”FBBB” kommer att bidra med lösningar på samhällsutmaningar såsom:

 • Utnyttja svensk förnybar biobaserad råvara för att skapa en bioekonomi
 • Antalet arbetstillfällen – speciellt med fokus på arbetstillfällen i glesbygd
 • Minska bostadsbristen – med fokus på städer
 • Minska energianvändningen och utsläppen av koldioxid
 • Öka exportvärdet på produkter tillverkade i Sverige

Lösning

Dessa projektmål förväntas leda till följande resultat hos behovsägarna:

 • Kommuner/fastighetsägare får verktyg för att kunna beställa fastigheter med större andel biobaserade material och därmed mindre klimatavtryck
 • Ökade möjligheter att tillverka kundanpassade snickeriprodukter
 • Förbättrade försäljningskanaler för snickeriindustrin på svensk och europeisk marknad
 • Ökad möjlighet för beställare/arkitekter att utnyttja effektiviteten i det industriella trähusbyggandet
 • Effektivare produktion av industriellt tillverkade flervåningshus med trästomme
 • Ökad konkurrenskraft för biobaserade byggnader genom ökad uthyrbar yta baserat på slankare bjälklag och klimatskal med bibehållen eller förbättrad prestanda

Effekt

Projektet förväntas år 2025 ha lett till följande effekter:

 • Ökad användning av biobaserade produkter – globalt mål 12 och 13
 • Ökat värde för biobaserade produkter och ökad export av förädlade biobaserade produkter – globalt mål 9 och 13
 • Minskad energianvändning i byggsektorn – globalt mål 9, 11 och 13
 • Arbetstillfällen på landsbygden – globalt mål 8

 


Sammanfattning

Projektnamn

FBBB

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

37,5 månader

Total budget

56,4 MSEK

Partner

30 företag(14 SME), 4 kommuner, 2 branschorganisationer, 7 universitet och 1 forskningsinstitut

Finansiärer

Bioinnovation - finansierat av vinnova, formas och energimyndigheten

FN:s globala hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Marie Johansson

Kontaktperson

Marie Johansson

Senior forskare

+46 10 516 62 51
marie.johansson@ri.se

Läs mer om Marie