Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Två tåg vid plattform
Foto: Magnus Backman

Framtida KAJT-Foi kopplat till C-DAS och Digital graf

C-DAS (Connected Driving Advisory System) ger nya möjligheter för Trafikverket att styra och optimera järnvägstrafiken. ”Loksidan” av C-DAS är relativt mogen och produkter finns på marknaden. Däremot finns stora behov att utveckla kunskaperna kring ”trafikledningssidan” och nyttjandet av de möjligheter som C-DAS ger för infrastrukturhållaren.

Projektet är en förstudie för att utreda behov av framtida forskning, innovation och demonstration som behövs kopplat införande av C-DAS inklusive dess samverkan med Digital graf. Forskning och innovation kring C-DAS kommer att vara en del av det EU-RAIL-programmet. Av speciellt intresse är därför hur C-DAS-foi och demonstration kan kopplas till Europe’s Rail. Samtidigt håller europeiska standarder inom området på att växa fram.

Förstudien ska resulterat i en förankrad beskrivning av forskningsbehovet i området, speciellt ur ett svenskt behovsperspektiv, med beskrivningar av olika delområden samt hur de kan kopplas mot Europe’s Rail.

Sammanfattning

Projektnamn

CDAS-foi

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

15 månader

Total budget

0,4MSEK

Finansiärer

Trafikverket via KAJT

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Martin Joborn

Kontaktperson

Martin Joborn

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.