Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Fossil Free Energy Districts

Med en lokal energimarknad hoppas RISE med partners kunna minska miljöpåverkan och öka leveranssäkerheten för fjärrvärme, fjärrkyla och elkraft. På marknaden kommer producenter och konsumenter tillsammans uppnå miljöbesparingar genom smartare nyttjande av redan existerande infrastruktur. Nya tekniker kommer också testas med en övergripande förhoppn

Syfte och mål

I FED-projektet demonstreras en lokal marknad för automatisk handel av fjärrvärme, fjärrkyla, och el på Chalmers campus Johanneberg. Syftet är att försöka hitta synergier mellan de tre energislagen genom automatisk handel med energi, på både producent- och brukarsidan. Projektet har bland annat som mål att skapa ett fossilfritt energisystem på campus, genomföra 10 000 transaktioner på den nya energimarknaden, och att agera som demonstration av hur en lokal energimarknad kan implementeras, uppnå miljöbesparingar och öka leveranssäkerheten genom smartare nyttjande av produktion och behovsflexibilitet.

Utmaning

För att nå en fossilfri och förnybar energitillförsel och höja energisäkerheten behöver vi utöver innovativa tekniker också utnyttja redan existerande infrastruktur på ett smartare sätt. I projektet studerar vi även hur dagens lagar och regler påverkar hur liknande marknader kan implementeras på andra platser. Fossil Free Energy Districts är en del i lösningen på hur ett fossilfritt urbant energisystem kan komma att se ut.

Lösning

I projektet skapar och implementerar vi en lokal energimarknad där olika aktörer automatiskt handlar flera energislag med varandra, på så sätt kan vi nå synergieffekter och ett smartare nyttjande av de resurser som redan är på plats. Nya innovativa tekniska lösningar, så som värmelager med PCM, testas för att skapa insikter i vilken roll de kan spela när fjärrvärme, fjärrkyla och elektricitet handlas på en gemensam marknad.

Effekt

Målet för projektet är att skapa ett fossilfritt lokalt energisystem, att reducera topplaster med 80 %, minska mängden importerad energi från externa nät med 30 % och att genomföra 10 000 transaktioner på energimarknaden.

Sammanfattning

Projektnamn

FED

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2016-2019

Total budget

€ 5 800 000

Partner

Göteborg Stad, Johanneberg Science Park AB, Göteborg Energi AB, Business Region Göteborg AB, Chalmersfastigheter AB, Akademiska hus AB, Chalmers, Rise Research Institutes of Sweden AB, Ericsson AB

Finansiärer

Urban Innovative Actions

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Magnus Brolin

Kontaktperson

Magnus Brolin

Enhetschef

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.