Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Forum för standardisering i digitaliserad industri (projekt)

En utmaning vid ökad digitalisering av produktion är att förhålla sig till det stora antal standarder och standardiseringsarbeten som pågår. Ökad kunskap om standarder är viktig för att tillverkningsföretag ska kunna nyttja möjligheterna. Det här projektet etablerar ett forum för svensk industri som bl a erbjuder workshoppar och seminar.

Denna sida beskriver projektet som bygger upp forumet. Forumet har en egen sida med information om aktiviteter och anmälan. 

Projektmål och förväntat resultat

Det pågår en omställning till ökad digitalisering i produktion som ger många möjligheter för svensk tillverkande industri. En utmaning för företagen är hur de ska de ska förhålla sig till det stora antalet tillgängliga standarder och standardiseringsarbeten som pågår inom olika grupperingar. Ökad kunskap om dessa standarder är viktigt för att tillverkningsföretag ska kunna nyttja möjligheterna i ett allt mer digitaliserat affärslandskap.

Målet med projektet är att etablera ett forum för svensk industri och förmedla kunskap och stöd i att förstå standarder för smart produktion. Målet är också att utveckla en metod för navigering bland standarder, riktlinjer kring tillämpning av standarder och ge en översiktlig bild av standardområden, relevanta organisationer och experter.

Förväntat resultat är ett etablerat forum med experter, tillverkande företag och leverantörsföretag för kunskapsutbyte. I forumet erbjuds workshoppar, seminarier, coaching och en konferens som syftar till att ge företagen ökad kunskap kring standarder och standardisering.

Förväntat resultat är även att hitta en hållbar verksamhetsmodell för forumets fortlevnad efter att finansieringen från Vinnova upphör.

Förväntad effekt är en ökad förmåga hos svensk industri att exploatera de möjligheter som digitalisering och standarder för smart tillverkning skapar och därigenom kunna öka sin konkurrensförmåga. 

Projektpartner och forummedlemmar

Projektet har fem parter: SIS, KTH, Lunds Universitet, Automation Region och RISE. Forumet ska bestå av experter inom standarder, tillverkare och användare av digitaliserad utrustning för produktion. Under 2021 kommer projektet utöka forumet och samverkan med relevanta projekt och organisationer.

Mer information om Forumet

Projektet som beskrivs på denna sida genomförs under 2021. Detta bygger upp forumet  - mer information om Forumet finns på separat sida. 


Sammanfattning

Projektnamn

Forum standardisering digitalisering

Status

Pågående

RISE roll i projektet

koordinator

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

2 miljoner SEK

Partner

KTH, Lunds Universitet Tekniska högskolan, Automation Region Mälardalens högskola, SIS Svenska institutet för standarder

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Per Gullander

Kontaktperson

Per Gullander

Forskare

Läs mer om Per

Kontakta Per

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Nätverk

Forum för standardisering i digitaliserad industri

Ökad digitalisering av produktion har potentiellt många fördelar men ökad kunskap om standarder är viktig för att företag ska kunna nyttja möjligheterna. Det är dock en utmaning är att förhålla sig till det stora antal standarder …
Tjänst

Design av digitaliserings- och automationsprojekt

En viktig faktor för framgångsrika digitaliserings och automationsprojekt är en bra specifikation av vad 'framgångsrik' innebär - innan projektstart. Vi erbjuder stöd vid design och initiering av digitaliserings och automationspro…
Berättelse

Dags att digitalisera

Att digitalisera sin verksamhet är ofta en stor utmaning - särskilt för små- och medelstora företag med mindre resurser. RISE kunskapsplattform Dags att digitalisera är en stor hjälp på vägen för den som vill påbörja sin omvandlin…
Projekt

Produktionsklustret för digitaliserad produktion

Klustret för digitaliserad produktion är ett av åtta kluster inom Sveriges produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom produktionssystem och produktionsutveckling med stor användning av digitala teknike…
Projekt

Move to 4.0 - Din väg till Smart Industri/Industri 4.0

Idag möter många företag utmaningen hur de skall röra sig mot Industry 4.0. I projektet Move to 4.0 har flera ledande europeiska forskningsinstitut samlats för att bidra med stöd och expertis inom Smart industri. Vi söker nu föret…
Projekt

DIP - Digital tvilling för utveckling och installation av produktionssystem

Projektet utvecklar metoder anpassade för att SMF-företag ska kunna använda 3D-skannade digitala tvillingar för effektiv och exakt utveckling och installation av automationssystem.
Expertis

Digitalisering inom industrin

Digitalisering som verktyg för industrins produktivitetsutveckling och omställning till mer hållbara processer och affärsmodeller. Tillämpningar av Industri 4.0 och datadrivna arbetssätt för en mer smart industri med konkurrenskr…
Projekt

Digitalisering av tillverkningskedjan av additiv tillverkning

Projektets mål är att koppla samman de fysiska och digitala plattformarna i tillverkningskedjan inom additiv tillverkning för att minska ledtiden från ide till färdigprodukt. DiSAM ska också leda till att en unik test- och demopla…