Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Förstudie - Västsvensk plattform för industriell symbios

Syftet med detta projekt har varit att undersöka förutsättningarna för om och hur en västsvensk plattform för industriell symbios kan drivas, vilka som bör vara involverade, var den bör förläggas och hur den ska finansieras och drivas långsiktigt.

Syftet med detta projekt har varit att undersöka förutsättningarna för om och hur en västsvensk plattform för industriell symbios kan drivas, vilka som bör vara involverade, var den bör förläggas och hur den ska finansieras och drivas långsiktigt. Förstudien har också undersökt vilka behov som finns och hur detta initiativ förhåller sig till pågående aktiviteter.

 

Detta har gjorts genom att samla och analysera tidigare erfarenheter gällande denna typ av plattformar, samt arbete med utveckling industriell symbios. Sedan har diskussioner förts med behovsägare i regionen, alla kommuner har fått chansen att ge inspel och även ett antal företag och företagsnätverk samt akademiska institutioner har inkluderats i diskussionen. Utifrån det insamlade underlaget har sedan olika möjligheter för att bygga upp och drifta en plattform utrönats.

 

Arbetet i projektet har lett till en konkret fortsättning i form av en ansökan till ett eller eventuellt flera lokalt drivna projekt för att bygga upp och utveckla industriell och urban symbios i kommuner i VGR. Dessa projekt kommer att drivas av lokala aktörer utifrån deras specifika behov, och den regionala plattformen kommer att inkluderas för att samordna lokala aktiviteter samt bidra med resurser och kunskap i de olika kommunerna. Arbetet i projektet har också kopplats till det nationella initiativ som pågår, bland annat hölls en presentation av utvecklingen i VGR under det nationella seminarium som gick av stapeln i slutet av november 2021 (se industrialsymbiosis.se) där fokus var regional utveckling och samverkan. 

Sammanfattning

Projektnamn

Industriell symbios i VGR

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

11 månader

Total budget

600 000

Partner

Sotenäs kommun, Innovatum, Agenda 2030 i Väst, Coest

Finansiärer

VGR

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
17.Genomförande och globalt partnerskap
Rickard Fornell

Kontaktperson

Rickard Fornell

Senior Forskare

+46 10 516 50 14

Läs mer om Rickard

Kontakta Rickard
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.