Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Läggning av stötupptagande asfalt

Förlåtande asfalt för cykel- och gångbanor

I projektet har en stötupptagande asfaltsbeläggning som kan framställas i Sverige med konventionella metoder vid fullgod arbetsmiljö framtagits. Beläggningen som är den första i sitt slag framstår som jämn, cykel- och gångvänlig samt hållbar över flera säsonger.

För att nå klimat- framkomlighets- och hälsomål behöver det urbana transportarbetet omfördelas. Därför är cykel- och gångtrafik prioriterade transportslag i de flesta av landets kommuner. Cyklisters och fotgängares singelolyckor är dock ett stort och ökande trafiksäkerhetsproblem. Enligt nollvisionens filosofi ska det vara lätt att göra rätt i trafiken och misstag ska inte leda till allvarliga personskador. Det innebär att vägar, gator och fordon ska anpassas och utformas efter människans förutsättningar och begränsningar. På liknande sätt som exv. vägräcken, viltstängsel och 2+1-vägar minskat antal döda och skadade på motortrafiksidan, behöver fler infrastrukturanpassningar för oskyddade trafikanter utvecklas och implementeras. En sådan åtgärd är att göra trafikmiljön mer förlåtande, exv. genom stötupptagande vägbeläggningar med gummigranulat. Att inkorporera gummigranulat i asfaltsblandningar innebär ett flertal tekniska utmaningar, där de största inkluderar förbehandling, bearbetning, läggning, arbetsmiljö, beständighet och miljö. Projektet har adresserat dessa utmaningar genom utveckling av nya typer av förbehandlingar, ny metodik för bearbetning som möjliggör konventionell läggning, sänkning av tillverkningstemperatur för bättre arbetsmiljö samt utveckling av mätmetodik för asfaltsemissioner. Projektet har utvecklat ett material med avsevärt ökad stötupptagning som kan göras kommersiellt tillgängligt.

Sammanfattning

Projektnamn

Förlåtande asfalt

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3,5 år

Total budget

8,5 MSEK

Partner

Peab Asfalt, Trafikverket, Svensk Däckåtervinning, TOTAL Nordic, Intab

Finansiärer

Vinnova

Viveca Wallqvist

Kontaktperson

Viveca Wallqvist

Senior Forskare

Läs mer om Viveca

Kontakta Viveca
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.