Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Sågspån - en potentiellt värdefull biprodukt från sågverket

Förädling av sågspån till nya material

Värdet hos biprodukten sågspån skulle kunna öka genom separering av vedmaterialets beståndsdelar för vidare förädling till nya biomaterial: styrkehöjare i papper eller  kartong, biokompositfilmer, gödningsmedel och brandskyddsmedel. Sådana nya material skulle kunna öka sågverkens lönsamhet och bidra till minskad användning av fossila råvaror.

Endast hälften av det barkade trä som går in i ett sågverk blir till sågade trävaror. Resten blir sågspån  som idag används till spånskivor eller som biobränsle. I stället skulle sågspånets huvudsakliga beståndsdelar – cellulosa, lignin och glukomannan –  kunna separeras och förädlas till  produkter med högre värde och god marknad.

Ur cellullosan kan mikro- och nanofibrer (MNF) tillverkas för användning t ex som styrkehöjare i papper eller  kartong. MNF kan även kombineras med sågspånets glukomannan till biokompositfilmer för användning som barriärmaterial i pappersförpackningar. Ligninet kan via derivatisering förädlas till brandskyddsmedel för trä eller gödningsmedel.

Projektet integrerar kunskap och erfarenhet om lignin, glukomannan, biokompositfilm, cellulosa, nanocellulosa och brandskydd.  


Sammanfattning

Projektnamn

ProfSaw

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare

Projektstart

Varaktighet

1.5 år

Total budget

1 MSEK

Finansiärer

Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Katarina Ohlsson

Kontaktperson

Katarina Ohlsson

Enhetschef

+46 10 228 45 55
katarina.ohlsson@ri.se

Läs mer om Katarina