Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Följsam
Foto: Pixabay

Följsam

Ökad följsamhet till ömsesidigt överenskomna ordinationer inom vården

Projektet syftar till att öka patienters följsamhet till ordinationer på njurkliniken i Malmö. Med olika verktyg försöker vi öka patienters förståelse, delaktighet, motivation, och egenförmåga. Patientgruppen är transplanterade med fokus på de patienter som klarar sig lite bättre.

Den generella arbetsmodellen är ett nära iterativt samarbete med de ingående parterna, personal, patienter och anhöriga där frågeställningen är om, med vilka verktyg och i vilken utsträckning en ökad följsamhet kan uppnås. Arbetet drivs framåt i små grupper beroende på område och ansvarsfördelning.

I projektet arbetar vi med en enkel behovsmodell som bland annat är baserad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) patientgrupperingar och Sonys use-case-modell. I behovsmodellen identifieras typpatienter och vi tittar på deras behov och aktiviteter för att förstå vilket stöd och vilka verktyg man har behov av och gör därefter mätningar och utvärderingar.

Behovskarta - personalteams och patienters önskemål och behov

Sammanfattning

Projektnamn

Följsam

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

1 miljon SEK

Partner

SUS/Njurkliniken, Innovation Skåne, Sony, miThings, RISE

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Fredrik Nilsask

Kontaktperson

Fredrik Nilsask

Projektledare

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.