Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Jordbruk och livsmedel - traktor

Flexibilitetsresurs i energisystemet-ny affärsmodell för lantbruket

Projektet ska bilda en innovationsgrupp som ska utveckla en tjänst som bidrar till att optimera lantbrukens
elproduktion och användning efter elnätens behov. Effekten är positiv för lantbrukare såväl som samhället i stort
genom att lantbrukaren kan sälja denna nytta till överliggande nät genom olika affärsupplägg.

Europeiska Jordbruksfonden

Tillgång på grön el är en förutsättning för Sveriges framtida konkurrenskraft. Enligt flera prognoser kommer vårt nationella elbehov att fördubblas inom några decennier. I södra Sverige produceras betydligt mindre el än vad som förbrukas, vilket driver upp priserna. Att vår infrastruktur och produktion för elförsörjning inte är tillräcklig eller tillförlitlig är ett betydande problem för alla delar av samhället och näringslivet. På en framtida elmarknad med en hög andel förnybar och variabel elproduktion kommer det att bli viktigt att ta tillvara flexibilitetsresurser i elsystemet. En flexibel användning och produktion av el är en viktig komponent i att lösa ovan nämnda utmaningar. Lantbrukarna kan komma att spela en större roll i att producera el samt att agera som flexibla resurser för att stävja kapacitetsproblematiken samt utmaningar från intermittent elproduktion. Genom en digital plattform, kan lantbrukaren sälja flexibilitet genom olika affärsupplägg till lokala nätbolag, regionnät eller till Svenska Kraftnät. Genom att vara en del av plattformen kan man få ökad avkastning på sin investering i till exempel solpaneler från den dag man installerar dem samt minskade elkostnader genom att styra användningen. Styrsystem för efterfrågeflexibilitet samt lokala flexibilitetsmarknader finns och testas idag men det finns inga utvecklade och testade lösningar där lantbruket är en flexibilitetsresurs i energisystemet.

Sammanfattning

Projektnamn

Flexibilitetsresurs i energisystemet

Status

Pågående

Region

Region Skåne

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

1 år

Partner

HIR-Skåne, Skånes Kommuner

Finansiärer

Jordbruksverket

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla

Kontaktperson

Susanne Paulrud

Senior forskare

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.