Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Fiberväggens struktur på nanometernivå

Nanostrukturen är viktig eftersom den bidrar och i många fall kontrollerar egenskaper som fiberstyrka och åtkomlighet för kemikalier i fiberväggen.

De kemiska reaktionerna vid massaframställning sker i fiberväggen, som är en heterogen nano-komposit bestående av styrkebärande fibriller av cellulosa i en matris av lignin och hemicellulosa. Hur processbetingelser påverkar strukturen i denna komposit är fortfarande inte känt, eftersom det saknas tillförlitliga metoder för att karakterisera ett heterogent material som massafibrer på nanometernivå. Nanostrukturen är viktig eftersom den bidrar och i många fall kontrollerar egenskaper som fiberstyrka och åtkomlighet för kemikalier i fiberväggen. Genom att använda röntgenspridning för att studera massaprocessen kommer man att kunna anpassa processtegen för att få en fibervägg som till exempel är mer tillgänglig för kemikalier, så att massan är lättare att bleka eller en dissolvingmassa som är lättare att lösa upp. Massor för förpackningar kan anpassas för att få en fiberväggsstruktur som lätt fibrilleras vid malning. En ökad kunskap om processernas inverkan på nanostrukturen öppnar också upp möjligheter att ta fram massa för helt nya applikationer.

Tomas Larsson, RISE, har utvecklat en metod för mätning av fiberväggens nanostruktur med hjälp av röntgenspridning, SAXS (Small Angle X-ray Scattering). En förfinad förståelse för fiberväggens nanostruktur kan erhållas genom att kombinera SAXS med den väletablerade NMR-tekniken för cellulosafibrer.

Doktorand Cláudia Esteves

Sammanfattning

Projektnamn

Fiberväggsstruktur på nanometernivå

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

t o m 2022

Finansiärer

Troedssonfonden

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Tomas Larsson

Kontaktperson

Tomas Larsson

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.