Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
FARMO
Foto: Kristoffer Eriksson

FARMO

Syftet är att skapa en produkt för att göra delning av maskiner och förmedling av maskintjänster i lantbruket både enkelt och lättillgängligt. Målet är att den primära kundgruppen, lantbrukare och maskinstationsägare med produkten får tillgång till stordriftsfördelar genom att på ett enkelt sätt hyra in maskiner de inte har tillgång till, samt för

EU logo
Foto: EU
Ett projekt finansierat via Europeiska innovationsfonden

Under 2019 lanserade företaget Farmo AB en testversion av en produkt för smarta telefoner, som gör det möjligt för lantbrukare att på ett enklare sätt hyra ut maskiner och förare, till andra lantbrukare vid överkapacitet.

 Bokning sker direkt i testversionen, som själv finner tillgängliga maskiner i närheten, för vald tidsperiod. Det är sedan upp till maskinägaren att välja sitt eget pris för maskinen. Priset, tillsammans med annan nödvändig information skickas slutligen tillbaka till den kund som gjort förfrågan. Detta förenklar synliggörande och nyttjande av den överkapacitet som finns, och är tidsbesparande för både maskinägare och kund. Det ger också lantbrukaren en helt ny möjlighet och en unik tillgång till rätt maskin vid rätt tillfälle utan att detta kräver stora investeringar.

Testversionen spreds initialt till de 150 svenska lantbrukare som under utvecklingens gång hade registrerat sitt intresse via produktens hemsida. Efter lansering spreds ordet bland lantbrukare och maskinstationer, och efter 5 veckor var antalet användare nästan tiodubblat, med en spridning över hela Sverige. Även en rad större utländska aktörer har efter lanseringen visat ett stort intresse för att erbjuda produkten gentemot deras lantbrukarkunder. Detta visar på ett stort behov, vilket är anledningen till vårt startade innovationsprojekt och att Farmo AB efter innovationsprojektet skall lansera produkten internationellt.

Innovationsprojektet består i att utifrån testversionen skapa en fullständig version av FARMO. Den fullständiga versionen ska bland annat innehålla innovativa funktioner för att automatiskt kunna upprätta avtal mellan parterna, koppla på en skräddarsydd maskinförsäkring och hämta tredjepartsinformation från maskintillverkarna, så som driftsdata och maskininställningar. För att minska administrativ tid för lantbrukaren ska produkten också automatisera registrering av körd rutt, arbetstid samt insamling av fakturaunderlag.

Sammanfattning

Projektnamn

Farmo Din digitala maskinhall

Status

Pågående

Region

Region Uppsala

RISE roll i projektet

RISE leder projektet och medverkar i arbetspaket

Projektstart

Varaktighet

Projektet slutrapporteras i april 2023

Total budget

3 549 427 kr

Partner

Farmo Technologies

Finansiärer

Jordbruksverket EIP via Landsbygdsprogrammet 2014-2020,, Farmo Technologies via egen medfinansiering

Projektmedlemmar

Ola Pettersson

Kontaktperson

Ola Pettersson

Senior projektledare

Läs mer om Ola

Kontakta Ola
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Karin Andersson

Kontaktperson

Karin Andersson

Doktorand

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.