Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Färdplan för effektivisering och egensörsörjning av energi i lantbruket

Projektet samlade relevanta aktörer inom branschen för att ta fram en åtgärdslista med syfte att leda det svenska lantbruket mot en energieffektiv och fossilfri framtid. Projektet adopterade en ”back-casting” approach där utvecklades en gemensam vision, analyserades nuläget, och tagits fram åtgärder för att uppnå visionen.
Rapport kommer dec 2018

Utmaning

Klimatpåverkan från energianvändning i det svenska jordbruket (växthus exkluderat) är 0,6 Mton CO2eq per år. Detta motsvarar cirka 4% av det svenska jordbrukets klimatpåverkan (Jordbruksverket, 2018).  Miljömålsberedningen (2016) la förslaget att 2045 ska Sverige som nation inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Riksdagen antog miljömålsberedningens förslag som började gälla den första januari 2018. Om vi ska kunna nå de högst uppsatta målen innebär det att alla delar av samhället måste delta.

 

Lösning

Projektet har tagit fram en färdplan i form av en åtgärdslista för det svenska jordbruket som ska hjälpa och leda jordbruket emot en hållbar produktion som också möter miljömålberedningens mål. Denna färdplan har tagits fram genom en backcasting metod. Det innebär att man först sätter målet för vad man vill uppnå och sen tar fram vilka vägar man behöver gå för att komma dit. 

Utifrån de politiska målen och hållbarhetsprinciper har en framtidsvision tagits fram för det svenska lantbruket. Visionen lyder:

”I framtiden, är lantbruket energieffektivt, fossilt oberoende, levererar energi till samhället och är lönsamt. Lantbruksföretagaren har tillgång till kunskap, kompetens och beslutsstöd. Samarbete inom branschen samt med andra branscher är omfattande inom energiområdet.”


Slutrapport

Sammanfattning

Projektnamn

FEEEL

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektkoordinator

Projektstart

Varaktighet

14 månader

Total budget

650 000 SEK

Partner

LRF, LRF Konsult, HIR Skåne, Odling i Balans

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
Justin Casimir

Kontaktperson

Justin Casimir

Projektledare

+46 10 516 69 03
justin.casimir@ri.se

Läs mer om Justin