Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Får jag lov?

Får jag lov är ett projekt som Boverket driver tillsammans med kommuner, programvaruutvecklare, högskolor, myndigheter och husföretag. Med fokus att det i en nära framtid ska utvecklas digitala tjänster som stimulerar samhällsbyggandet. RISE roll är att planera och genomföra flertalet designsprintar för att effektivt producera digitala prototyper.

Resultat från sprint 1: Din byggresa
Foto: Madeleine Kusoffsky

RISE har under projektets gång planerat och genomför designsprintar med bland annat deltagare från Boverket, bygglovshandläggare från ett flertal kommuner, konsulter och sakkunniga. 

En designsprint går ut på att vi under fyra dagar arbetar intensivt med att skapa och utvärdera en prototyp. För att prototypen ska bli så bra som möjligt och möta de problem, behov och förväntningar som finns inom en bygglovsprocess har deltagare från olika verksamheter och kommuner bjudits in. Designsprintarna har haft olika problemformulering och ingång beroende på den målgrupp och problem som Boverket vill undersöka under respektive sprint. 

Under första sprinten syftade vi att undersöka hur privatpersoner upplever bygglovsprocessen, för att i nästa steg underlätta processen med den prototyp vi byggde. Denna prototyp testade vi med personer som skulle söka bygglov eller nyligen gjort det. 

I den andra sprinten bytte vi fokus helt och undersökte då bygglovshandläggarens perspektiv och hur dennes arbete såg ut. Prototypen som byggdes testades och utvärderades med hjälp av bygglovshandläggare från Norrköpings kommun. 

Under projektets gång har vi även fått planera och genomföra workshops under Boverkets ledning, och presentera sprintresultat, för projektets deltagare.


Sammanfattning

Projektnamn

Får jag lov?

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Sprintledare

Projektstart

Varaktighet

till augusti 2019

Partner

Boverket

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Christina Öhman

Kontaktperson

Christina Öhman

Director of Business Development

+46 10 228 42 37
christina.ohman@ri.se

Läs mer om Christina