Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
eye-tracking

Få ett gott djuröga med hjälp av eye-tracking

Syftet är att utvärdera om eye-tracking kan användas som ett verktyg och hjälpmedel för att snabbt och effektivt lära upp ny personal hur god djurvälfärd, som uppfyller svensk lagstiftning, uppnås.

 

En grundförutsättning för en ekonomiskt lönsam djurproduktion är friska djur med god tillväxt. Utvecklingen mot större besättningar leder till mindre arbetstid per djurenhet och gör övervakningen och tillsynen av djuren svår. Att vid tillsyn upptäcka djur med behov för extra insatser är en utmaning när det är många djur som ska övervakas under tidspress. Här utgör personalens kompetens en viktig komponent, men tillgången till kvalificerad personal är en bristvara och den erfarna personalens kunskap finns sällan nedskriven utan utgör en "tyst kunskap" som är mycket känslig för om personal slutar eller blir sjuka. Utländsk arbetskraft blir allt vanligare och då blir möjligheten att ta del av arbetslagets samlade kompetens avgörande för hur väl de kommer att lyckas i sina arbetsuppgifter.

Genom att använda tekniska hjälpmedel som eye-tracking, eller ögonspårning som det heter på svenska, kan man registrera vad en person tittar på i en viss miljö. Med denna teknik skulle man på ett enkelt sätt kunna visa och utbilda t.ex. personal, nyanställda, studenter m.fl. i vad det är en erfaren djurskötare tittar på under tillsynen av djuren. Tekniken gör det möjligt att visualisera vad en erfaren djurskötare tittat på, i vilken ordning och hur länge. Därigenom har eye-tracking potential att effektivisera arbetet med att lära upp ny personal och att få alla i arbetslaget (erfaren eller ej) att utföra arbetsuppgifterna på samma höga nivå som den mest erfarne.

 


Sammanfattning

Projektnamn

Djuröga

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

250 000 SEK

Finansiärer

SLO-fonden, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Projektmedlemmar

Annika Kihlstedt

Kontaktperson

Annika Kihlstedt

Projektledare

Läs mer om Annika

Kontakta Annika

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.