Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Europeisk metod för utvärdering av fasaders brandegenskaper

Målet med projektet är att utveckla en europeisk harmoniserad metodik för utvärdering av brandegenskaperna hos fasader och ytterväggar. Denna studie är första steget och den innehåller en genomgång av nuvarande krav i alla medlemsstater samt ett förslag på metodik för provning och klassificering vilket kan användas i hela Europa.

Syfte och mål

Utveckla en europeisk harmoniserad metodik för provning, utvärdering och klassificering av fasader och ytterväggars brandegenskaper.

Utmaning

Inom Europa finns idag 11 olika metoder för utvärdering av brandegenskaperna hos fasadsystem. Det har under många år efterfrågats ett harmoniserat system för provning och klassificering, vilket organisationer som CEN och EOTA jobbat med utan att komma fram till en acceptabel lösning. Därför utlyste Europakommissionen ett projekt med syfte att hitta en lösning vilken kan accepteras av alla medlemsländer.

Effekt

Huvudeffekten av detta projekt är att industrin får en enkel utvärderingsmetodik vilken är densamma i alla europas medlemsländer. Med en harmoniserad provnings- och klassificeringsmetodik blir det möjligt att CE-märka fasad- och ytterväggssystem, och därmed kan industrin sätta sitt system på den europeiska marknaden. Idag måste systemen utvärderas i varje land för sig.

Resultat

Projektet har resulterat i förslag på två olika metodiker. Den första metodiken ger möjlighet att använda data från tidigare provningar gjorda mot tysk DIN-standard, alternativt brittisk BS-standard. Den andra metodiken medger inte att historiska data kan användas, men den ger en enklare provnings- och klassificeringsmetod.

Framtiden

Resultatet från studien har skickats till relevanta myndigheter i alla medlemsländer för att utröna i vilket spår det fortsatta arbetet skall utföras. När det är beslutat kommer ytterligare studier att genomföras vilka innehåller jämförelseprovningar så att repeter- och reproducerbarhet kan säkerställas.

Sammanfattning

Projektnamn

Fasaders brandegenskaper

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Total budget

360.000 EUR

Partner

BAM Tyskland, Efectis France, BRE England, EMI Ungern

Finansiärer

EC DG Growth

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Johan Anderson

Kontaktperson

Johan Anderson

Forskare

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.