Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Biokol som råvara för förnyelsebart aktivt kol

Ersättning av fossilt aktivt kol

I detta projekt utvärderar vi ett par olika metoder för produktion av aktivt kol från biokol. Det förnyelsebara aktiva kolet kan därmed ersätta fossilt aktivt kol som idag dominerar marknaden.

Produkten från en process som omvandlar bioavfall till ett biokol (HTC-kol) kan genom vår process vidareförädlas till ett biobaserat högvärdigt aktivt kol. Därmed ges marknaden ett alternativ till dagens fossila aktiva kol, som totalt dominerar marknaden. När det biobaserade aktiva kolet nått sin livscykels slut förbränns det som ett biobränsle.

Syftet med projektet är att finna processbetingelser som skapar olika typer av aktivt kol från biokolet som är råvaran. Dessa olika produkter, med olika egenskaper, kan användas i olika applikationer. De producerade prototyperna jämföres med de kvalitéer som finns på marknaden idag.

Sammanfattning

Projektnamn

Ersättning av fossilt aktivt kol

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

RISE leder projektet och producerar och utvärderar olika typer av biobaserat aktivt kol

Projektstart

Varaktighet

10 månader

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Anders Arkell

Kontaktperson

Anders Arkell

Forskare

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.