Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Östrands massafabrik

Energiintegration i bioraffinaderikluster

Det här projektet har fokuserat på att hjälpa bioraffinaderikluster att bli mer energieffektiva, genom att utveckla och använda olika verktyg för energiintegration.

Fullständigt projektnamn: Analys och värdering av energiintegration i bioraffinaderikluster ur ett systemperspektiv

Klimatförändringar och många andra samhällsutmaningar är starkt kopplade till tillgången och användningen av energi. Industrin är en av de största energiförbrukarna i världen, och övergången till en resurseffektiv bioekonomi kommer att kräva stora investeringar i industri och infrastruktur. Ett sätt att öka resurseffektiviteten inom industrin är integrering mellan närliggande industrier, energisystem och processer, så att energi- och materialflöden används optimalt. 

Fokus i projektet
Hur kan bioraffinaderikluster bli mer energieffektiva? Och vilka nya möjligheter skapas när energi frigörs?
Projektet har omfattat två fallstudier, i Domsjö och i Sundsvall, där skogsbaserade industrier samarbetar med varandra och med elbolag.

Målen för projektet
• Utveckla verktyg för analys och utvärdering av energiåtgärder i bioraffinaderikluster
• Öka medvetenheten om verktyg och möjligheter för energiåtgärder.
• Bidra till ökad energieffektivitet bland de deltagande industrierna.

Huvudsakliga resultat
• Fallstudierna visade på brister i energieffektivitet, som kan mötas med olika energiåtgärder. Det finns flera sätt att utnyttja den energi som kan frigöras, och den ekonomiska nyttan kan bli stor.
• Att involvera flera aktörer i samarbetslösningar kan öka effektiviteten i energi- och resursanvändningen. Utöver möjligheten att minska energianvändningen kan åtgärderna även leda till att den befintliga kapaciteten används bättre.
• Energiåtgärder kan kräva betydande investeringar, men projektet visar att investeringarna ofta är lönsamma.
 

Sammanfattning

Projektnamn

Energiintegration i bioraffinaderier

Status

Pågående

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Koordinator, projektledare

Projektstart

Varaktighet

2019-12-31

Partner

Chalmers tekniska högskola, IVL Svenska Miljöinstitutet, Nouryon, Domsjö Fabriker, Övik Energi, SEKAB, Sundsvall Energi, Frontway , Örnsköldsviks kommun, Mittuniversitetet

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Jonas Joelsson

Kontaktperson

Jonas Joelsson

Innovations- och processledare

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.