Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Östrands massafabrik

Energiintegration i bioraffinaderikluster

Det här projektet har fokuserat på att hjälpa bioraffinaderikluster att bli mer energieffektiva, genom att utveckla och använda olika verktyg för energiintegration.

Fullständigt projektnamn: Analys och värdering av energiintegration i bioraffinaderikluster ur ett systemperspektiv

Klimatförändringar och många andra samhällsutmaningar är starkt kopplade till tillgången och användningen av energi. Industrin är en av de största energiförbrukarna i världen, och övergången till en resurseffektiv bioekonomi kommer att kräva stora investeringar i industri och infrastruktur. Ett sätt att öka resurseffektiviteten inom industrin är integrering mellan närliggande industrier, energisystem och processer, så att energi- och materialflöden används optimalt. 

Fokus i projektet
Hur kan bioraffinaderikluster bli mer energieffektiva? Och vilka nya möjligheter skapas när energi frigörs?
Projektet har omfattat två fallstudier, i Domsjö och i Sundsvall, där skogsbaserade industrier samarbetar med varandra och med elbolag.

Målen för projektet
• Utveckla verktyg för analys och utvärdering av energiåtgärder i bioraffinaderikluster
• Öka medvetenheten om verktyg och möjligheter för energiåtgärder.
• Bidra till ökad energieffektivitet bland de deltagande industrierna.

Huvudsakliga resultat
• Fallstudierna visade på brister i energieffektivitet, som kan mötas med olika energiåtgärder. Det finns flera sätt att utnyttja den energi som kan frigöras, och den ekonomiska nyttan kan bli stor.
• Att involvera flera aktörer i samarbetslösningar kan öka effektiviteten i energi- och resursanvändningen. Utöver möjligheten att minska energianvändningen kan åtgärderna även leda till att den befintliga kapaciteten används bättre.
• Energiåtgärder kan kräva betydande investeringar, men projektet visar att investeringarna ofta är lönsamma.
 

Sammanfattning

Projektnamn

Energiintegration i bioraffinaderier

Status

Pågående

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Koordinator, projektledare

Projektstart

Varaktighet

2019-12-31

Partner

Chalmers tekniska högskola, IVL Svenska Miljöinstitutet, Nouryon, Domsjö Fabriker, Övik Energi, SEKAB, Sundsvall Energi, Frontway , Örnsköldsviks kommun, Mittuniversitetet

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Jonas Joelsson

Kontaktperson

Jonas Joelsson

Forskning och Affärsutvecklare

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.