Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Ljuskällor
Foto: Lina Wennersten

Energieffektiv scen och utställningsbelysning - EESU

Mer energieffektiva lösningar inom områdena scenkonst och utställningsdesign.

Ett samarbetsprojekt har påbörjats för att påskynda och hjälpa processen mot mer energieffektiva lösningar inom områdena scenkonst och utställningsdesign.

Medan en stor del av samhällets belysning, både offentlig och privat, har tagit klivet över till energieffektiva ljuskällor, främst LED och CDM (Keramisk metallhalogen), har förändringen gått långsammare inom utställnings och scenkonstvärlden. Ett starkt skäl till detta är en mycket kvalitetsmedveten bransch när det gäller upplevelse och observatörens uppfattning.

Syftet med projektet är att bidra till att påskynda processen för en snabbare anpassning och övergång till mer energieffektiva ljuskällor så att de undantag som idag finns i ekodesigndirektivet kan tas bort i framtida revideringar. Detta genom information och support för både leverantörer och användare av LED-belysning inom scen och utställningsbelysning.

 

- Det är med stolthet och glädje Sttf, svensk teaterteknisk förening tar emot beskedet att projektet beviljats stöd. Detta är en stor fråga för både små och stora teatrar och aktörer i scenkonstbranschen, och projektet är mycket efterlängtat. Vi hoppas att det ska ge oss de verktyg och de argument vi och publiken behöver för att med våra höga kvalitetskrav kunna ta steget fullt ut i den energieffektiva och nödvändiga omställningen, säger Anna Wemmert, Vice ordförande, STTF

 

Energimyndigheten finansierar projektet inom ramen för programmet Energieffektivisering inom belysningsområdet, EELYS, då de bedömer att det är viktigt och värdefullt att åstadkomma en övergång från halogen till mer energieffektiva ljuskällor även inom specialiserade områden som scenkonst och utställningsdesign, samt att de ljuskällor som där används samtidigt uppfyller de höga och specialiserade krav som ställs. 

Energimyndigheten bedömer även att projektet på ett värdefullt sätt kan bidra till flera av EELYS-programmets mål: Att svenska företag, akademi, institut och offentlig sektor samverkar effektivt så att ny teknik utvecklas, utvärderas och används; att en större andel användare har tillgång till belysningslösningar som är ändamålsenliga och behovsstyrda; att nya belysningslösningar bidrar till god funktionalitet och välbefinnande i de miljöer där de används samt att beställare i större omfattning har tillräcklig kunskap för att välja ett energieffektivt och behovsanpassat belysningsalternativ. 

För mer information om EELYS

 

 

 


Sammanfattning

Projektnamn

EESU

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Total budget

1 615 000 SEK

Partner

Riksantikvarieämbetet, Riksteatern, Ljusteknik i Linköping AB, Teaterteknik AB, LLB Svensk branschorganisation för upplevelseteknik, STTF Svensk Teaterteknisk Förening, SLF Svenska Ljussättareföreningen

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
12.Hållbar konsumtion och produktion
Nina Mylly

Kontaktperson

Nina Mylly

Senior Projektledare

nina.mylly@ri.se

Läs mer om Nina