Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

En innovativ metod med alternativa gaser för bedövning av gris vid slakt

En effektiv bedövningsmetod är viktigt för djurvälfärden vid slakt. Bedövningen bör leda till omedelbar medvetslöshet alternativt frånvaro av smärta, ångest och lidande till tidpunkten för medvetslöshet. Bedövning av grisar utförs idag ofta med hög koncentration koldioxid, men metoden är kritiserad och bättre alternativ behöver utvecklas.

Bedövning med koldioxid (CO2) är den vanligaste bedövningsmetoden vid storskalig slakt av gris i Sverige. Den har många fördelar jämfört med andra metoder, men den har också kritiserats då hög koncentration av CO2 har visats påverka grisarnas välfärd negativt innan de förlorar medvetandet. Studier har visat att kvävgas (N2) och argon (Ar) är mindre aversiva än CO2 vid bedövning, men det tar längre tid för grisar att förlora medvetandet vilket kan bero på att det är tekniskt svårt att snabbt skapa och bibehålla en syrefri miljö, speciellt med N2. Det saknas studier där bedövning med >98% av N2 eller Ar utvärderats på gris. En ny metod där gasen är bunden i ett skum kan vara en möjlig lösning.

Bedövning vid slakt bör leda till omedelbar medvetslöshet eller frånvaro av lidande till tidpunkten för medvetslöshet. Medvetslöshet påvisas bäst med mätning av elektrisk aktivitet i hjärnan (EEG), men det är bara tillämpbart i experimentella studier. Därför är det viktigt att visa på samband mellan EEG-medvetslöshet och djurbaserade välfärdsindikatorer, så som beteenden och fysiologiska parametrar, så att dessa kan användas för att kontrollera bedövningen. För bedövning med höga koncentrationer av inerta gaser saknas kunskap om välfärdsindikatorer och dess koppling till medvetslöshet.

Projektet ska utvärdera bedövning med hög koncentration av CO2, N2 eller Ar i skum ur ett djurvälfärdsperspektiv och bidra till kunskap om bedövning med inerta gaser och relevanta djurbaserade välfärdsindikatorer.

Sammanfattning

Projektnamn

Bedövning av gris vid slakt

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

2 330 000 kr

Partner

Sveriges lantbruksuniversitet, Wageningen University and Research

Finansiärer

Formas

Projektmedlemmar

Cecilia Lindahl

Kontaktperson

Cecilia Lindahl

Senior Forskare

+46 10 516 69 38

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.