Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Elflyg
Foto: Heart

Elektrisk lufttransport i Sverige

Projektet ELISE tar fram en färdplan och skapar landsomfattande medvetenhet om elflyg i Sverige. Tillsammans med flygindustrin, teknikföretag, myndigheter, hälso- och sjukvård, polis, brandkår, stadsplanerare, energibolag och transportföretag utvärderas hur elektriskt flyg ska fungera i Sverige.

UTMANINGEN: Flyget står för 2% av de globala CO2-utsläppen, och andelen förväntas öka till 15-27% år 2050. Sverige siktar på att allt inrikesflyg ska vara fossilfritt 2030, och Norge på att allt inrikesflyg ska vara 100% elektriskt år 2040.

LÖSNINGEN: Projektet ELISE samordnar utvecklingen och användandet av elektriska flygplan i Sverige. Mål är att få flygplanet certifierat får 2025. Detta mål ligger i linje med ambitionen för att Sverige ska vara världens första fossilfria nation och ett inspirerande exempel på en snabb övergång till ett hållbart transportsystem.

Elektriska flygplan bidrar till Agenda 2030’s mål 7, 8, 9, 11 och 13, genom att minska utsläpp och buller, utveckla hållbara och innovativa industrier och förbättra samspelet mellan städer och landsbygd.


Sammanfattning

Projektnamn

ELISE - elektrisk lufttransport

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

21 300 000

Partner

Chalmers Tekniska Högskola, Luftfartsverket, Heart Aerospace, North sea drones, KTH, Linköpings Universitet, Luleå Tekniska Universitet, Uppsala Universitet, SAAB, GKN, Swedavia, Svenska Flygbranschen - Transportföretagen, Svenska Regionala Flygplatser

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna