Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
sugga med smågrisar från Danmark
Foto: Therese K Mukendi

Ekologisk smågrisproduktion för livskraftiga grisar, företag och miljön

CORE Organic Cofound projektet POWER frågar ekologiska grisproducenter i åtta europeiska länder om vilka innovative idéer som de skulle vilja testa för att förbättra djurvälfärden och att minska kväveförlusterna och miljöpåverkan från djurens vistelseytor utomhus. Forskare och rådgivare utvärderar innovationerna i samverkan med grisföretagare.

I projektet ingår både experimentella aktiviteter och att identifiera bästa praxis i ekologisk grisproduktion i Österrike, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Sverige och Schweiz:

Undersöka grisarnas hälsa och beteende av att ha dem utomhus, samt effekt på miljön vad gäller hygien och utsläpp av ammoniak

Undersöka olika utformning av grisarnas utevistelse och effekt på produktivitet, foderåtgång samt grisarnas hälsa.

Identifiera faktorer som är betydelsefulla för att uppnå resiliens i ekologisk grisproduktion

Utvärdera den övergripande effekten av identifierade innovationer på kostnadseffektivitet, systemets motståndskraft och dess ekologiska fotavtryck.

Utforma riktlinjer för att uppnå en god djurvälfärd, en god produktionsekonomi och minskad miljöpåverkan i ekologisk grisproduktion i Europa.

urval POWER publikationer

projektbeskrivning (pdf, 303.82 kB)

Sammanfattning

Projektnamn

POWER

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

WP4-ledare och projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2022-03-31

Total budget

15 Mkr

Partner

Österrike, BOKU, Danmark, AU-AGRO, Danmark, UHF, Frankrike, INRA, Tyskland, TI-OL, Italien, CREA-ZA, Nederländerna, WUR, Schweiz, FiBL

Finansiärer

CORE Organic Cofund funding bodies, which are partners of the Horizon 2020 ERA-Net project CORE Organic Cofund

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Eva Salomon

Kontaktperson

Eva Salomon

Enhetschef

+46 10 516 69 61

Läs mer om Eva

Kontakta Eva
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.