Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Efficient and Safe Product Lines of Architectures eNabling Autonomous DrivE

Självkörande fordon har en stor potential att minska antalet allvarliga trafikolyckor, men då krävs att vi kan visa att de beter sig säkert i alla situationer de kan hamna i. Projektet tar fram metoder för säkerhetsbevisning som möjliggör en stegvis introduktion av automatiserade funktioner i trafiken, och därigenom skapa förtroende för tekniken.

Taktisk säkerhet gör trafiken mycket säkrare


Självkörande funktioner är ett steg i en utveckling mot att ingripa allt tidigare i en olyckskedja. För några decennier sedan utvecklades funktioner för passiv säkerhet, sedan på 2000-talet kom aktiv säkerhet. Med självkörande bilar får vi tillgång till nästa steg, taktisk säkerhet. Detta innebär att bilen med sin automatik förhindrar att kritiska situationer ens uppstår.

Stegvis mer ambitiösa uppgifter till fordonen


En förutsättning för att taktisk säkerhet ska fungera är att inte någon manuell förare kan sabotera den säkra planeringen som bilen gör för sin körning. Fordonet ska ta fullt ansvar för framfarten. Sättet att bygga kunskap och skapa förtroende för självkörande bilar går därför via att göra den självkörande uppgiften mer och mer komplex. När vi skaffat oss tillräckliga säkerhetsbevis för att ansvarsfullt kunna introducera dessa på marknaden, kan vi skapa acceptans i samhället och samla erfarenheter till nästa steg.

Projektet syftar till att ge en metodologi som kan tillämpas på allt mer komplexa uppgifter, för att kunna garantera en säker introduktion av fler och fler självkörande uppgifter för vägfordon. Där ingår metoder för att säkerställa att systemet tar taktiskt säkra beslut, hur man visar att sensorernas prestanda är tillräckliga för köruppgiften i varje givet ögonblick, vilka arkitekturmönster som är användbara, hur man gör riskanalys och kravnedbrytning för en självkörande funktion, och säkerhetsbevisning för förarinteraktion.


Sammanfattning

Projektnamn

ESPLANADE

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektkoordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

30 000 000 SEK

Partner

Aptiv, Comentor, KTH, Qamcom, Semcon, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group, Zenuity, Rise

Finansiärer

Vinnova (FFI)

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
11.Hållbara städer och samhällen
Fredrik Warg

Kontaktperson

Fredrik Warg

Teknologie doktor

+46 10 516 54 12
fredrik.warg@ri.se

Läs mer om Fredrik