Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Effektiva system för värme, varmvatten och kyla för campus i Kina

Syftet med projekt är att utveckla och föreslå systemlösningar, baserad på svensk teknik och kunnande, med potential för ökad användning av förnybar energi och minskad energianvändning på kinesiska campusområden. Projektet fokuserar på campusområden då de är centrala för kunskapsöverföring och spridning av hållbarhetsmedvetenhet i Kina.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla och föreslå systemlösningar för effektiv uppvärmning, varmvatten och kylning för kinesiska campusområden. Projektet kommer att bana väg för de svenska deltagarna att få tillgång till information, kontakter, kunna utforska framtida exportmöjligheter.

Utmaning

Energianvändningen i den kinesiska byggnadssektorn står för 6% av den globala användningen och öka kontinuerligt. Användningen av ett ”campus energy management system” har varit ett viktigt verktyg för att få igenom energibesparande åtgärder. Det finns dock outforskad potential att använda systemlösningar som tar hänsyn till hela campusområdet och inte enbart byggnad- eller komponentnivå. 

Lösning

Projektet kommer att utveckla systemlösningar för effektiv uppvärmning, varmvattenförsörjning, och kylning för kinesiska campusområden. Systemlösningar omfattar kombinationer av produkt och system för förnybar energiproduktion, energilagring, vattenbesparing, återvinning och överskottsvärme och energidelning mellan byggnader. För de föreslagna lösningarna har potentialen för ökad användning av förnybar och återvunnen energi samt energibesparing.

Effekt

Projektet kommer att bidra till att öka användningen av förnybar energi, minska energianvändningen och relaterade CO2-fotavtryck etc. Det kommer också att öka exporten av svensk teknik, lösningar och produkter till Kina.


Sammanfattning

Projektnamn

Effektivt värme, varmvatten och kyla

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2018-05-01 – 2020-04-01

Total budget

656 620

Partner

EQUA AB, Energiförbättring Väst, Enjay Filtration AB, Free Energy AB, iNEX AB, NIBE AB

Finansiärer

Energimyndigheten