Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

ECOPRODIGI

Internationellt samarbete och digitala verktyg ska leda till effektivare processer och minskad miljöpåverkan i sjöfartssektorn.

Syfte och mål

ECOPRODIGI är ett internationellt samarbetsprojekt som ska utveckla digitala lösningar inom sjöfarten i Östersjön. Syftet är att bidra till effektivare processer och minskad miljöpåverkan för hela sjöfartssektorn. Projektet som drivs i digitaliseringens tecken fokuserar på tre områden där digital teknik bedöms ha stor potential för ökad ekoeffektivitet:

  • Bränsle- och energimätning ombord fartyg
  • Lasthantering för RoRo/RoPax-fartyg
  • Processer vid varv

Utmaning

Projektet fokuserar särskilt på ro-ro och färjefartyg, eftersom segmentet är särskilt unikt för Östersjöområdet och utgör en viktig och integrerad del i regionens infrastruktur och ekonomi, samtidigt som sjöfartssektorn behöver reducera sin miljöpåverkan i regionen i form av utsläpp till både luft och vatten.

Lösning

Genom digitala lösningar synliggör ECOPRODIGI sjöfartens utmaningar när det gäller hela processen för fartyget, från design och konstruktion till användning, underhåll och lastning. Projektet utvecklar konkreta pilotlösningar för att bättre mäta, visualisera och optimera industriprocesser. ECOPRODIGI tar även fram en digital road map över eko-effektivitet i sektorn, samt policyrekommendationer till myndigheter mm.

Effekt

ECOPRODIGI förväntas genom digitala medel synliggöra sjöfartens miljöpåverkan och bidra till att sjöfartssektorn i Östersjön får effektivare processer och minskad miljöpåverkan.


Sammanfattning

Projektnamn

ECOPRODIGI

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

2020

Total budget

4,2 miljoner EUR

Finansiärer

Interreg Baltic Sea Region Programme

Projektets webbplats

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
14.Hav och marina resurser

Kontaktperson

Henrik Klintenberg

Projektledare

+46 10 516 56 88
henrik.klintenberg@ri.se

Läs mer om Henrik