Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Accelerated testing of dynamic cables at RISE

Dynamiska kablar för marina energiomvandlare

Baserat på industrins behov har en kostnadseffektiv dynamisk kabel konstruerats och producerats i projektet. Ett nära samarbete mellan leverantör och teknikutvecklare tidigt i designprocessen möjliggjorde optimerad design av en unik dynamisk kabel.

En speciell provrigg använts för accelererad utmattning och havskabelmonitorering har genomförts.

Syfte och mål

Industrins behov av tillförlitliga dynamiska kablar: Kostnadseffektiva kablar behövdes för svenska tidvatten- och vågutvecklare, medan lasterna var okända att kablarna utsätts för, vilket kräver en icke-standardiserad provning av kablar för accelererad utmattning, i havsmiljön och laboratoriet.

Utmaning

Se till att kravspecifikationer uppfylls samtidigt som produktionseffektivitet, materialgränser samt låg kostnad för kabeln, installationen och O & M hålls. Generisk vs specifik lösning: Se till att lösningar är tillämpliga på ett brett utbud av utvecklare för att säkerställa en affärsmöjlighet för leverantörskedjan, som fortfarande är tillräckligt specifik för enhetens krav och kostnadseffektiva.

Lösning

Nära samarbete inom industrin och med försörjningskedjan som stöds av experter för torr och våt provning samt för tillförlitlighet från RISE och numerisk modellering från akademin. Arbetsprogram med nya metoder för kabeldesign, accelerationstestning, numerisk modellering, genomförande av offshore tester och etablerade metoder för tillförlitlighet utvärdering. Teamet utformade lämpliga testriggar, bestämde de karakteristiska fellägena och härledde livstiden och säkerhetsfaktorerna.

Effekt

En verkligt dynamisk kabel var härledd som kan tillämpas på olika offshore energi- och vattenbruksenheter. Det stärker den svenska industrin i allmänhet och den svenska sjöfartssektorn i synnerhet. Det stöder FNs globala hållbarhetsmål för hållbar energi och ren energi från havet.


Sammanfattning

Projektnamn

Dynamisk kabeldesign för havsenergi

Status

Avslutat

Region

Region Dalarna, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

projektledare /koordinator/deltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

8 MSEK

Partner

NKT Falun, Waves4Power, CorPower Ocean, Minesto, Chalmers Tekniska Högskola

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Johannes Hüffmeier

Kontaktperson

Johannes Hüffmeier

Senior projektledare

+46 10 516 62 44
johannes.huffmeier@ri.se

Läs mer om Johannes