Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Drones4Life
Foto: Rasmus Lundqvist

Drönare för akuta provtransporter

RISE har tillsammans med forskare på Tekniska Universitetet i Berlin tagit fram en lösning för provtransporter via drönare. En VTOL Fixed Wing-farkost skall leverera medicinska prover åt Tysklands största provanalysanläggning, Labor Berlin. Utveckling av konceptet kommer ske på RISE Drone Center Sweden.

Drones4Life team at Labor Berlin
Foto: Rasmus Lundqvist

Varje dygn anländer cirka 18 000 prover till provanalysenheten i Berlin – Labor Berlin. Dessa transporteras dygnet runt via lätta lastbilar, taxi, cykelbud, rörpost och ett internt rälssystem. De akuta proverna tar mellan 38 – 60 minuter från ankomst till färdigt analysresultat, så satt i sitt sammanhang är transporttiden en betydande del av kedjan. Transporterna upplevs som långsamma, kostsamma och ineffektiva. Projektets syfte är att utveckla en metod för effektiva provtransporter med drönare som ett komplement till övriga transportsätt.


Drones4Life at RISE SICS East, Sweden
Foto: Christopher Eyk-Hrabia

Utmaningarna i att optimera provtransporter genom att lyfta leveranskanalerna från markbunden transport till luftburen är av både teknisk, affärsmässig och juridisk art. Den tekniska delen består i att skapa en lösning för provhantering med processer för logistikkedjan och en anpassad drönare för ändamålet. För drönaren är styrning utom synhåll (BVLOS), precisionsstyrning och autonomi utmaningar som tas om hand i projektet. Den affärsmässiga utmaningen är att skapa en kostnadseffektiv affärsmodell som gör systemet attraktivt, och den juridiska utmaningen består i att säkerställa att tillämpningen uppfyller lagstiftarnas krav på säkerhet.

Lösningen på problemet är en flotta av autonoma drönare som med regelbundenhet genomför leveranser och är en integrerad del av den sammansatta logistikkedjan.

Den förväntade effekten av projektet är en ökad effektivitet i provtransporter, minskade kostnader och förbättrad patientvård. Omställningen till elektrisk transport förbättrar även miljön och skapar mer hållbara städer.


Sammanfattning

Projektnamn

Drones4Life

Status

Pågående

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

December 2018

Total budget

4 MSEK

Partner

Tekniska Universitetet i Berlin

Finansiärer

EIT Digital

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Rasmus Lundqvist

Kontaktperson

Rasmus Lundqvist

Researcher

Läs mer om Rasmus

Kontakta Rasmus

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.