Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

DriveSweden Verklighetslabb support

Innovationer och nya livsstilar sätter press på gällande lagar, regler och invanda arbetssätt hos myndigheter och övriga offentliga aktörer. Agila, iterativa metoder kan skapa gemensamma policyutvecklingsprocesser som håller takt med teknologi- och marknadsutveckling.

Innovationer inom transportsektorn kan utmana nuvarande regelverk och lagstiftning eftersom relevanta policier helt enkelt inte finns, placera hinder för utplacering eller förbli oklara. För att kunna komma ikapp vid den tekniska utvecklingen och faktiskt dra nytta av dess diffusion på ett hållbart sätt måste dessa hinder och oklarheter övervinnas snabbare än konventionella beslutsfattande kan tillåta. Policy labs kan ses som ett sätt att påskynda beslutsfattandet och öka dess kvalitet och acceptans.

Syftet med projektet var att analysera vilka svårigheter som kan uppstå när privatpersoner vill dela bil med varandra, så kallad peer-to-peer bildelning. Vidare identifierade vi hur regelverk och beskattning kan underlätta hållbart resande i tjänsten.

Genom policy labbs metodiken ges möjlighet att blanda in flera olika aktörer från näringslivet till myndigheter, i synnerhet Transportstyrelsen och Skatteverket.

Position Papers - P2P Bildelning / Förmånsmobilitet

PositionPaper_Juni2018.pdf (pdf, 128.83 kB)

Sammanfattning

Projektnamn

DriveSweden Verklighetslabb support

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledning

Projektstart

Varaktighet

20 månader

Finansiärer

SIP DriveSweden

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Maria Schnurr

Kontaktperson

Maria Schnurr

Projektledare

+46 10 228 40 60

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.