Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digitalt deltagande för nästa generation

En utmaning för mediebranschen idag är hur man utformar användarupplevelser som erbjuder en säker sfär så att deltagande uppmuntras. Målet med projektet var att involvera ungdomar i samskapande och deltagande design av framtida idéer / lösningar för nästa generations onlinediskussioner och engagemang.

Projektet som var en explorativ mindre studie bidrog med kunskap om nyhetsanvändning och interaktion för framtida att design av engagemangsskapande nyhetsmedier.

Fokusgruppens diskussioner och designverkstäder var värdefulla metoder både för att lära sig mer om vardaglig mediebruk och för deltagande design. Således genererade projektet kunskap om medieanvändning och designidéer.

23 gymnasieungdomar deltog. Metoden bestod både av en intervjusession och en metod för att kartlägga praktiker för medieanvändande, attityder, känslor och idéer med hjälp av olika kreativa verktyg för att beskriva en nyhetsanvändningssituation och vilka mediekanaler som ingick och vilken interaktion som gjordes med medieapplikationer och andra människor. Hela workshopen tog 2,5-3 timmar. Materialet för analys bestod således av fem inspelningar av gruppdiskussioner om medieanvändning och 23 kartläggningar av konsumtion av media dokumenterade på det vi kallar "händelsekartor" (A3-mallar).

Metoden för analys var att kvalitativt analysera materialet för att hitta 1) mönster av en process för medie- och nyhetsförbrukning, 2) idéer och teman rörande interaktion med nyheter och medieinnehåll i allmänhet 3) förstå hinder och möjligheter för utveckling av framtida interaktion med medieinnehåll som skulle underlätta en engagerad medborgare och medieanvändare online.

Resultaten visar en process för nyhetsanvändning, delning, källgranskning etc. och indikerar en bild av att de unga vuxna är mycket försiktiga med att bidra med innehåll i sociala medier. Facebook var den primära källan för nyhetskonsumtion i den undersökta gruppen under denna period (hösten 2016).

Sammanfattning

Projektnamn

Digital participation

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2016-12-31

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

16.Fredliga och inkluderande samhällen
Sofia Larsson

Kontaktperson

Sofia Larsson

Senior Researcher

Läs mer om Sofia

Kontakta Sofia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.