Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Project logo

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Den spårbundna infrastrukturen är i ständigt behov av att förbättra möjligheterna att förutsäga underhållsbehov, statusövervakning och optimera driften över järnvägsnätet, både nationellt och internationellt. Genom att introducera nya mätmetoder och mätsystem i dagens spårbundna trafik finns potentialen att möjliggöra prediktivt underhåll av infrastrukturen. För detta krävs noggrann positionering och mätsystem som kan detektera vanligt förekommande slitage hos tex. en spårväxel.

Syfte och mål

Med löpande insamling av mätdata med hög kvalitet kan en detaljerad digital spårprofil på varje sektion av spåranläggningen moduleras. Detta kan sedan användas till att exempelvis detektera avvikelser över tid eller snabba förändringar av spårläget.

Förväntade effekter och resultat

Syftet är att verifiera mätunderlagen och utnyttja ny teknik på ett innovativt sätt för att kombinera energibesparing, status/underhållsövervakning på befintlig infrastruktur.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien kommer att visa på den noggrannhet och de nya möjligheterna som det nya systemet kommer att ge jämfört med det befintliga system. En utvärdering av mätsystem kommer att göras med behovs och marknadsanalys och redovisas på en branschworkshop.


Sammanfattning

Projektnamn

Digitalisering av spårinfrastruktur

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och genomförare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

600 kSEK

Partner

TXG

Finansiärer

Vinnova - Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030

Projektets webbplats

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Carl-Henrik Hanquist

Kontaktperson

Carl-Henrik Hanquist

Ingenjör

+46 10 516 54 59
carl-henrik.hanquist@ri.se

Läs mer om Carl-Henrik