Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Disam fotokollage

Digitalisering av tillverkningskedjan av additiv tillverkning

Projektets mål är att koppla samman de fysiska och digitala plattformarna i tillverkningskedjan inom additiv tillverkning för att minska ledtiden från ide till färdigprodukt. DiSAM ska också leda till att en unik test- och demoplattform i Sverige för additiv tillverkning av metaller och polymerer skapas.

Additiv tillverkning möjliggör tillverkning av komplexa produkter med kraftigt reducerad vikt, konsolidering av delkomponenter och ökad produktionsflexibilitet genom bland annat kortare omställningar. Digitalisering i kombination av additiv tillverkning öppnar upp nya möjligheter för digital lagerförvaring av till exempel reservdelar, realtidsövervakning för kvalitetssäkring och ökad automatisering och digitalisering längs värdjekedjan. Projektresultaten kommer bland annat att visualiseras i form av ett antal olika demonstratorer under projekttiden.

I DiSAM kommer tillverkningen primärt att ske på följande anläggningar och tekniker:

  • RISE – SLM
  • RISE – EBM
  • Chalmers – SLM
  • Halmstads Högskola – FDM, SLA
  • Högskolan väst – DED, EBM
  • Digital Metal – Binder jetting

Via DiSAM kommer företagen att kunna utvärdera additiv tillverkning som produktionsmetod med potential att kunna minska ledtider, enkelt och snabbt kunna utföra anpassningar, skapa innovativa produkter samt upprätta spårbarhet i tillverkningskedjan.

Bakgrund

Trots de senaste årens aktiviteter kring additiv tillverkning för framtagning av såväl prototyper som produktionsutrustning och slutprodukter är tillämpningen relativt begränsad. För att tekniken ska få ett större genomslag behövs en upptrappning av området inom flera olika branscher/sektorer där fördelarna kan vara stora och ha en positiv påverkan på att stärka svensk konkurrenskraft. För att additiv tillverkning ska bli en etablerad tillverkningsmetod behövs en test- och demonstrationsanläggning, dit företag kan vända sig för att utvärdera tekniken före implementering i sin egen produktion. DiSAM skapar just denna plattform, där olika experter bistår med sina anläggningar och kompetenser för att tillsammans lösa industrin behov.

Sammanfattning

Projektnamn

DiSAM

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

AB Halmstads Gummifabrik, AGA Gas, Atlas Rock Drills, Auran Industries, Bharat Forge Kilsta, Brogren Industries, Carpenter Powder Products, Chalmers Tekniska Högskola, Cimco Marine, Cliff models, Combitech, Creative tools, Digital Metal, EDR & Medeso, Gestamp Hardtech, GKN Aerospace, Höganäs, Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst, Magicfirm, RISE, Tooltec, Tylö AB, Unimer Plast & Gummi

Finansiärer

Projektet ingår i Produktion2030 och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten, FORMAS

Koordinator

Seyed Hosseini

Kontaktperson

Seyed Hosseini

Marknadschef

+46 10 228 47 57

Läs mer om Seyed

Kontakta Seyed
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.