Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digitalisering av byggbranschen genom samverkan

RISE arbetar för att hjälpa byggbranschen med deras digitalisering och därmed skapa nya utvecklingsmöjligheter, effektivare lösningar och nya affärer.

Olika branscher har kommit olika Iångt när det gäller att digitalisera sin verksamhet. I juni 2018 släppte Tillväxtverket rapporten ”Digitalisering i svenska företag”, som visar att företag inom just byggsektorn är minst digitaliserade.

Inom RISE finns stor erfarenhet och expertis inom både bygg- och IKT-branschen. Här finns unika möjligheter att genom samverkan skapa effektiva lösningar med förståelse för båda branschernas utmaningar och kravbilder. Målet är att genom användandet av ny teknik och nya arbetsmetoder minska byggsektorns påverkan på miljön, förkorta planerings- och byggtid, minska de totala produktionskostnaderna och inte minst möjliggöra nya innovationer och affärer. De största vinsterna görs genom ökad transparens när aktörer i olika led samarbetar digitalt och tillämpar arbetssätt som drar nytta av tekniken.

Samverkansinitiativet syftar till att hjälpa industrier i byggbranschen i deras digitaliseringsprocess och utveckla erbjudanden för produktivitetsförbättringar, produktutveckling, testning och verifiering av digitaliserade komponenter, användargränssnitt etc.

Sammanfattning

Projektnamn

SVI Bygg 4.0

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

1,8 miljoner

Finansiärer

RISE Research Institutes of Sweden

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur