Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digital plattform för disruptiva trender – SDG Trendscanner

RISE och FN:s utvecklingsprogram, UNPD, bemöter gemensamt utmaningen att leverera på de 17 globala hållbarhetsmålen (SDG) genom SDG Trendscanner initiativet. Projektet undersöker olika sätt att identifiera och förstå disruptiva trender, så att de kan användas för att skapa en mer hållbar värld utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Syfte och mål

 • Att öka förståelsen för hur olika disruptiva trender och viktiga trendanalyser är - eller under vilka förhållanden som de kan vara - kopplade till de globala globala hållbarhetsmålen, med hjälp av en webbaserad plattform.
 • Att göra det lättare att identifiera disruptiva trender med låg sannolikhet men som potentiellt har stor påverkan.
 • Att möjliggöra för företag, offentlig sektor och andra intressenter att göra trendanalyser till en drivkraft för hållbar och skalbar innovation, bland annat genom att underlätta för sammarbeten mellan offentliga och privata aktörer.
 • Att stödja beslutsfattare att utveckla, sprida och lösningar på problem kopplade till hållbar utveckling med hjälp av disruptiva trender.
 • Att uppmuntra organisationerna bakom trendanalyser att inkludera hållbarhetsmålen i sina rapporter.

Utmaning

 1. Snabba förändringar i samhället som orsakas av disruptiva trender, inklusive snabb teknisk utveckling, nya affärsmodeller och skiften i värderingar, har skapat en efterfrågan på trendbedömningar som är mer vetenskapsbaserade.
 2. Disruptiva trender blir allt viktigare och det är viktigt att förstå och identifiera olika typer av trender beroende på behov (konsekvenser, sannolikhet, osäkerhet, tidshorisont etc.)
   

Lösning

 1. Nya sätt att samla och bearbeta data möjliggör skräddarsydda trendanalyser.
 2. Nya sätt att visualisera och verktyg som möjliggör interaktion med stora dataset ger möjlighet att presentera stora mängder komplexa data på ett sätt som kan förstås och användas av fler intressenter.

Förväntat resultat

Bättre informerade strategiska beslut för berörda aktörer och förbättrade möjligheter för dessa aktörer att utnyttja disruptiva trender för att stödja global hållbarhet.

Sammanfattning

Projektnamn

The UNDP-RISE SDG Trend Scanner

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

Tillsvidare

Partner

UNDP

Projektets webbplats

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

1.Ingen fattigdom
2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
16.Fredliga och inkluderande samhällen
17.Genomförande och globalt partnerskap
Dennis Pamlin

Kontaktperson

Dennis Pamlin

Expert

+46 10 516 60 07

Läs mer om Dennis

Kontakta Dennis
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.