Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Detaljerad analys state-of-the-art industriell elektrolys - Fallstudie

Detta projekt syftar till att undersöka möjligheterna för att minska två svenska processindustriers klimatutsläpp med upp till 33 kton CO2/år genom att ersätta delar av sina nuvarande processer med storskalig elektrolys. Projektet är ett samarbete mellan RISE, Swerim och ett industrikonsortium på 10 organisationer med finansiering från Energimyndigheten samt industrikonsortiet.

Industriell elektrifiering via elektrolys och förnybar vätgas har seglat upp som en allt mer trolig möjliggörare i takt med att strategier och färdplaner mot ett fossilfritt Sverige 2045 har utvecklats. Den idag mest kända svenska vätgasburna satsningen är Hybrit, där vätgas är såväl reduktionsmedel som energibärare. Det finns många andra industriprocesser som skulle kunna gå mot en liknande utveckling.

Detta projekt syftar till att undersöka möjligheterna för att minska två svenska processindustriers klimatutsläpp med upp till 33 kton CO2/år genom att ersätta delar av sina nuvarande processer med storskalig elektrolys:

1) Ersättning av vätgas från naturgasreformering (Höganäs)

2) Ersättning av fossilt kol (Boliden).

I fallstudierna ingår bl.a. kartläggning, analys av kravprofil, förutsättningar för olika elektrolysteknologier, LCC-analyser, analyser av processrisker, miljökonsekvenser och hållbarhet, biprodukter, energimarknadsaspekter för de olika industrierna och två skilda geografiska lokaliseringar. Det specifika målet är att ge Boliden och Höganäs underlag för beslut om vidare satsningar på storskalig elektrolys i form av pilottester och/eller införande av tekniken i industriell skala. Projektets resultat förväntas även kunna bidra med en generell ökad kunskapsbas om industriell elektrolys och tillgodose utryckta behov hos energibolag, elektrolysleverantörer och andra industrier.

Sammanfattning

Projektnamn

Fallstudier industriell elektrolys

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

2330 kSEK

Partner

Höganäs, Boliden, Sandvik, Fortum, Linde, Haldor Topsoe, HydrogenPro, Siemens, Euromekanik, Liquid Wind

Projektmedlemmar

Slutrapport

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Jens Wolf

Kontaktperson

Jens Wolf

Projektledare

Läs mer om Jens

Kontakta Jens

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.