Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Designprinciper för lång livslängd (Design for longlivity)

Det övergripande syftet med projektet är att genom digitalisering, designkunskap och innovationsutveckling bidra en hållbar tillväxt och innovationskraft inom kulturella och kreativa näringar i övre Norrland.

Inom EU sätts nu de kulturella och kreativa näringarna i centrum för en hållbar innovationskraft och återuppbyggandet av samhällen efter pandemin. EU Commissionens initiativ New European Bauhaus startas med syfte att skapa tvärdisciplinära designlaboratorier för att mobilisera kultur och konst tillsammans med vetenskap och teknik. FN tillägnar också hela 2021 till den kulturella och kreativa sektorn för en återuppbyggnad av samhällen.

Det övergripande syftet med projektet är att genom digitalisering, designkunskap och innovationsutveckling bidra en hållbar tillväxt och innovationskraft hos små och medelstora företag i övre Norrland. Målgruppen är kreatörer och producenter, företag som är hårt drabbade av pandemin.

För att åstadkomma dessa mål kommer projektet arbeta genom tre övergripande arbetspaket:
1. Affärsutvecklingsprogram för kreatörer och tillverkare med kulturarv och designprocess som överbryggare.
2. Etablera produktionsnätverk av producenter genom Samtida produktion och konsumtion (SPOK)
3. Öppna testbäddar för digital teknik och gränsöverskridande samarbeten.

Ett horisontellt mål är miljömässig hållbarhet genom att utveckla och implementera designprinciper för lång livslängd (design for longlivity). Att i den tidiga designfasen göra noga överväganden av materialval och designprinciper som utgår från inget spill eller slöseri och ett varsamt användande av resurser och energi genom hela produktionsprocessen och distribution. Ett andra horisontellt mål är social hållbarhet, jämställdhet och lika villkor. Då olika branscher möts med ibland olika synsätt på företagande kommer projektet redan från start arbeta med expertis inom normkritisk innovation och processledning. Redan i starten kommer läggas tid och resurser på samarbeten genom målbilder hos företagen, normkreativ kompetens och processledning. Detta syftar till att lyfta dialogen och eventuell problematik tidigt för att skapa jämställda synergieffekter och etablera synen på företagande på lika villkor.

Projektet är ett samverkansprojekt med inkubatorn eXpression Umeå med syfte att stärka de kulturella och kreativa sektorerna med fokus på hållbar design, form och besöksnäring i Norrbotten och Västerbotten. eXpression Umeå är en fullskalig företagsinkubator för de kulturella, konstnärliga och kreativa näringarna liksom tjänstebaserade affärsidéer ägd av Umeå universitet och Umeå kommun. Inkubatorn är idag ledande i Sverige med ett 100-tal kreatörer i sina affärsutvecklings-processer och ett starkt nätverk av mer än 400 kreativa företag inom sektorn. Västerbottens museum som också är del av projektet är ett av Sveriges länsmuseer med hela Västerbottens län som upptagningsområde. Verksamheten syftar till att samla in och sprida kunskap om samt bevara länets kulturarv och kulturmiljöer.
 

Projektet bygger på bred samverkan med Stifelsen Svensk industridesign (SVID), Svensk Form, Design Sweden, Swedish Fashion Council, creARTive, Svenska Institutet, Team Sweden, Viable cities, samt rådet för hållbara städer. Projektet har också ett nära samarbete med innovationsaktörer för den kreativa sektorn i norr från Jämtland/Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Vi arbetar med att utveckla och framtidssäkra samarbetsformer och skapa direkt nytta för företag inom Kulturella och kreativa näringar (KKN) i stad och land. Det är ett strategiskt arbete för att tillsammans att utveckla verksamheter i norra Sverige där design, konst, kultur och kreativa näringar spelar en avgörande roll för en hållbar innovationskraft och transformation mot ett hållbart samhälle. 

 

 

Sammanfattning

Projektnamn

Design for Longlivity

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten, Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

Pågående

Total budget

SEK 5 728 775

Partner

eXpression Umeå

Finansiärer

Tillväxtverket , Region Västerbotten, Umeå Kommun

Projektmedlemmar

Marlene A Johansson

Kontaktperson

Marlene A Johansson

Läs mer om Marlene A

Kontakta Marlene A

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.