Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
RISE Interactive Umea - Designdriven Ekosystem for utforska Hallbara Framtider

Designdrivet ekosystem för att utforska en hållbara framtid

The Pink fokuserar på designdriven metodik, utforskande prototyper och kompetensutveckling för dynamiskt och meningsfullt transformationsarbete. Som medlem tar man en aktiv roll i ett kontinuerligt kunskapsutbyte och samskapar en miljö för lärande, innovation och systemförändring.

The Pink provides a platform where partners are able to use facilities, methodologies, tools and services provided within the building, such as the iconic Spanish room.

Syfte och mål
Pink är ett designdrivet ekosystem där tillämpad forskning för samhället genomförs. Det är en plattform för spjutspetsinnovation och hållbar social omvandling, som ligger i centrala norra Skandinavien, Umeå. The Pink är ett fönster mot framtiden, där vi skapande riskprototyper och navigering av komplexitet är vardagliga metoder. Making, skapande och utforskande är nyckeln till aktiviteterna här i The Pink: färdigheter, kunskaper och faciliteter för dessa metoder tillhandahålls.
Detta ekosystem är en del av RISE (Research Institutes of Sweden) och har därmed relationer till både offentliga och privata sektorer, med förbindelser till kulturinstitutioner, akademier, icke-statliga organisationer, industri samt små och medelstora företag i regionen, nationellt och internationellt.
Ekosystemet utgör en plattform där partners kan använda faciliteter, metoder, verktyg och tjänster som erbjuds inom byggnaden och där alla förväntas dela sin expertis och intressen med andra, inom ekosystemet.
Att vara en del av ekosystemet betyder:
• Att ha tillgång till ett nätverk och innovationslandskap.
• Tillhöra en livslångt lärande miljö.
• Att aktivt delta i workshops, evenemang och seminarier.
• Att vara i en designdriven miljö där futures prototypas.

Utmaning
I nutidens samhällen måste komplexa utmaningar hanteras i ekosystem där olika slags intressenter arbetar tillsammans och föreslår olika framtider. Det här är nya sammansättningar av partnerskap, bildade av privata, offentliga och ideella krafter. Nya metoder, verktyg och metoder är nödvändiga för att de ska kunna samarbeta konstruktivt.

Lösning
The Pink är ett ekosystem där dessa metoder utvecklas och drar nytta av kompetenser och färdigheter hos ett nationellt polytekniskt forskningsinstitut.

Effekt
Med The Pink kommer vi att uppnå en inkluderande plattform och ett glocalt community av hållbara framtidsbyggare som bär en ryggsäck med nya verktyg, metoder och välbalanserade kunskaper. Medlemmarna i detta ekosystem kommer att vara utrustade för att tackla samhällsutmaningar och skapa transformativa metoder.

Sammanfattning

Projektnamn

The Pink

Status

Avslutat

Region

Region Västerbotten

RISE roll i projektet

RISE äger The Pink ekosystemet, som är gatewayen till RISE i norra Sverige och dess designforskningscentrum.

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

Det är ett projekt som genererar inkomster. Förväntad omsättning för 2019 är 6.600.000 SEK

Partner

Umeå Kommun, Umeå Institute of Design, Nordiska Centrumhus

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Ambra Trotto

Kontaktperson

Ambra Trotto

Forskare

+46 73 065 91 80

Läs mer om Ambra

Kontakta Ambra
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.