Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Design, konst och kultur för hållbara livsmiljöer

Projektets övergripande mål är att skapa en europeisk innovationshub för den kulturella och kreativa sektorn i nära samarbeten med inkubatorer, kreativa företag, forskning, industri och samhälle. Det är ett samarbete med Region Jämtland/Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Den kulturella och kreativa sektorn spelar en avgörande roll för hela norra Sverige. Det behövs en större integration mellan den kulturella och kreativa sektorn, övrig industri, forskningsinstitut och de plattformar där innovation är tänkt att äga rum. För att vi tillsammans ska bygga hållbarare, mer attraktiva och mer levande samhällen, städer, orter och regioner – vilket bidrar till en dragningskraft att vilja bo och leva här. Platser med upplevelser, välmående livsmiljöer som gör att människor dras till, trivs i och längtar hem till en ort, en stad eller en region.

Projektets övergripande mål är att skapa en  innovationshub för den kulturella och kreativa sektorn och industrin i nära samarbeten med inkubatorer, kreativa företag, forskning, näringsliv och samhälle.

Syftet är att tillvara den kraft som uppstår i samarbeten bland kulturella och kreativa näringar, städer, regioner och näringsliv. Genom ett europeiska samarbete ökar vi också möjligheterna för SMEs att bygga internationella samarbeten, öka sin konkurrenskraft och tillväxt. 

Under 2021 kopplas det till tre huvudsakliga aktiviteter:
- Etablera en stark nod för den kulturella och kreativa sektorn tillsammans med samarbetspartners i norra Sverige. 
- Samordna, kraftsamla och kommunicera  i norra Sverige (med utgångspunkt i de fyra norra länen), på såväl Sverige- som Europanivå.
- Lägga grunden för en gemensam kommunikationsplattform. 

De kulturella och kreativa näringarna bidrar starkt till en breddad arbetsmarknad. En styrka är att företagen mer än i andra branscher bygger sin affärsmodell på samverkan, och då ofta med kreatörer inom närliggande branscher. Platsen och platsutvecklingen har en stor betydelse för dessa näringar likväl som att de spelar en avgörande roll för platsen.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Design för hållbara livsmiljöer

Status

Pågående

Region

Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

Pågående

Total budget

SEK 700 000

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Marlene A Johansson

Kontaktperson

Marlene A Johansson

Läs mer om Marlene A

Kontakta Marlene A

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.