Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild från parkesringshuset Dansmästaren
Foto: Nina Lemon

Dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa?

Vi vill öka kunskapen om elkonsumenters syn på sin egen roll i framtidens hållbara energisystem och fokuserar på deras drivkrafter och hinder att bidra till upprätthållandet av balansen mellan tillgång och efterfrågan på eleffekt i lokala elnät.

Laddning av elbil genom app
Foto: Nina Lemon

Andelen elbilar i Sverige måste öka för att påskynda övergången till ett helt fossilfritt energisystem. Om elbilarna inte laddas på ett smart sätt kan de emellertid bidra till en högre risk för effekt- och kapacitetsbrist i energisystemet gör. 

Genom att främja laddning av elbilsbatterier när tillgången och kapaciteten i elenergisystemet är höga kan elbilar istället bidra med efterfrågeflexibilitet och därmed att upprätthålla balansen mellan tillgång och efterfrågan i ett framtida energisystem (se exempelvis Alvehag m fl, 2016). Med vehicle to grid-teknik (V2G-teknik), det vill säga teknik som möjliggör överföring av energi från elbilsbatterier till elnätet, kan elbilar dessutom bidra med nätnytta genom att öka tillgången på energi i elnätet vid kritiska tidpunkter.

Den empiriska utgångspunkten för studien är mobilitetshuset Dansmästaren, som förväntas utgöra en del av lösningen på kapacitetsbristen i Uppsala.

Sammanfattning

Projektnamn

Dansmästaren

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2021-2023

Partner

USER Uppsala universitet, Uppsala parkering, STUNS

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
Sara Renström

Kontaktperson

Sara Renström

Senior Forskare

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.