Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Project COLA

Cloud Orchestration på applikationsnivå

Projekt COLA (Cloud Orchestration på applikationsnivå) syftar till att öka antagandet av cloud computing-tjänster av små och medelstora företag och den offentliga sektorn.

Syfte och mål

Det övergripande målet för COLA-projektet (Cloud Orchestration at the Level of Applications) är att definiera en generisk pluggbar ram, kallad MiCADO (Microservices-baserad Cloud Application-Level Dynamic Orchestrator) som stöder optimal och säker implementering och körningstid för orkestrering av moln tillämpningar.

Utmaning

Typiska industri- och offentliga applikationer kräver resursskalbarhet och effektivt resursutnyttjande för att kunna betjäna ett varierat antal kunder med dynamiska resursbehov och att optimera resursförbrukningen och kostnaderna på lämpligt sätt. Cloud computing har potential att uppfylla dessa krav. För att stödja utvecklingen av ett stort antal privata och offentliga applikationer som kan utnyttja den dynamiska och skalbara naturen hos IaaS-moln krävs avancerade verktyg som stödjer applikationsutvecklare

Lösning

Projektet ska utforma och implementera, bygga på befintliga lösningar där och, i förekommande fall, en generisk uppsättning verktyg som ger dynamisk och automatiserad resursskalbarhet på moln för allmänt identifierade applikationsmönster och scenarier. Generella applikationsmönster kommer att identifieras och beskrivas som ytterligare stödjer applikationsutvecklare. MiCADO-ramen kommer att kunna ansluta till flera cloud middleware (t.ex. EC2, CloudSigma, OpenStack, OpenNebula, etc.) eller generiska molnåtkomstlager (t.ex. CloudBroker Platform) via väldefinierade standardiserade gränssnitt för att undvika beroende av en viss molnteknik.

Effekt

COLA kommer att tillhandahålla den saknade länken mellan befintliga icke-molnkända program och de dynamiska egenskaperna hos IaaS Clouds i form av en generisk ram där flera tekniska implementeringar kan kopplas in och appliceras på begäran.


Sammanfattning

Projektnamn

COLA

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

30 månader

Total budget

2 975 081 EUR

Finansiärer

European Commison

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Nicolae Paladi

Kontaktperson

Nicolae Paladi

Researcher

+46 10 228 43 82
nicolae.paladi@ri.se

Läs mer om Nicolae