Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cirkulära affärsmodeller för elfordonsbatterier

Efterfrågan på batterier växer snabbt, och samtidigt sjunker priset på nytillverkade batterier. Att utöka batteriernas livscykel och ge dem ett andra liv i en annan tillämpning är en möjlighet att motverka framtida brist på elfordonsbatterier och senarelägga kvittblivning. En utökad livscykel innebär också att mer värde kan skapas av de resurser som använts i tillverkningen.

Syftet med projektet var konceptualisering och utveckling av cirkulära affärsmodeller för begagnade elfordonsbatterier, för att bidra till ökad resurseffektivitet genom ökad användning av batterierna.

Resultaten visar att befintliga affärsmodeller skapar begränsningar i vilka cirkulära strategier som företag överväger och är intresserade av att utforska. För att etablera och bibehålla affärsmodeller som optimerar cirkulära batteriflöden krävs samtidigt en hög grad av samverkan och tillit mellan olika aktörer längs värdekedjan. Projektet har främjat möjligheter till samskapande mellan aktörer från olika industrisektorer, i syfte att utveckla nya, cirkulära värdekedjor.


Circular Business Models for Extended EV Battery Life

Sammanfattning

Projektnamn

CBMs för elfordonsbatterier

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

10 månader

Total budget

623 880 SEK

Partner

RISE, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, VCC

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Sara Fallahi

Kontaktperson

Sara Fallahi

Senior Researcher

+46 10 228 40 63
sara.fallahi@ri.se

Läs mer om Sara