Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bliz skidhjälm

CirkHjälm - Cirkulära affärsmöjligheter för skidhjälmar

Skidhjälmar är en produkt med en tydlig funktion - att skydda åkarna. Skidhjälmar är också en produkt inom den klassiska linjära ekonomin, dvs den tillverkas - används - slängs. Genom Cirkhjälm vill projektgruppen utveckla det cirkulärt flödet där digitala lösningar kommer bidra till att ytterligare minska miljöpåverkan ytterligare.

Omställning till cirkulära affärsmodeller för att främja ett minskat resursslöseri är många gånger en utmaning. Modellen för dagens skidhjälmar är klassiskt linjär där uttjänta hjälmar hamnar på deponi. Genom optimering av hjälmkonstruktionen, återvinningsmetodiker och digital tillståndsövervakning kan dock förutsättningar för cirkulära affärsupplägg skapas. Sportbranschen är en dynamisk bransch med en kundgrupp med stark fokus på hållbarhet och höga förväntningar på snabb omställning mot mer hållbara produkter och erbjudande. Därmed finns möjligheter att utveckla och implementera hållbara lösningar för skidhjälmar som är adapterbara mot andra produkter och branscher.

Projektet ämnar använda exemplet med hyrskidhjälmar för att påvisa möjligheterna med cirkulära affärsmodeller: Innovativa affärsmodeller kommer att undersökas som skapar nytta i cirkulära flöden för alla aktörer, samtidigt som designen på hjälmarna optimeras för att främja cirkularitet. Digitala metoder ska utvecklas för att effektivt kontrollera funktion och säkerhet och därmed förlänga nyttjandetiden av hjälmarna. Slutligen ska metoder för återvinning av uttjänta hjälmar tillbaka till nya hjälmar utvecklas.

Projektet kommer resultera i
  1.Affärsmodeller för lönsamt cirkulärt flöde av skidhjälmar,
  2. Produktdesign av skidhjälm optimerad för cirkularitet samt tillverkning av prototyper
  3.Teknik för effektiv digitaliserad tillståndskontroll som fältprovas,
  4.Teknik för reparation och underhåll som utprovas på befintliga produkter,
  5.Teknik för återvinning av uttjänta hjälmar samt tillverkning av nya hjälmar med återvunnet material.
  6.Utvärdering av den miljömässiga effekten av de olika delmålen

Projektresultaten kommer skapa förutsättningar för införandet av cirkulära flöden av skidhjälmar hos både Skistar och Future Eyewear. Det övergripande konceptet kommer att kunna implementeras i andra produkter hos industriparterna samt inom andra branscher.

Sammanfattning

Projektnamn

Cirkhjälm

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

21 månader

Total budget

3 MSEK

Partner

Skistar, Future Eyewear

Finansiärer

Re-Source

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion