Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

CIRC4Life: Cirkulär ekonomi genom hela värdekedjan

Samspel mellan konsumenter och företag bidrar till en cirkulär ekonomi. Hur kan konsumenter bli mer delaktiga i processer som rör återvinning och återanvändning? Och hur blir företag mer intresserade av att ta hand om överbliven mat och elektronik som vi inte längre använder?

CIRC4Life konceptbild

En cirkulär ekonomi är ett koncept som syftar till att minska förbrukningen av råvaror och mängden deponerat avfall genom att i första hand återanvända, eller annars återvinna produkter efter deras användning. 

Projektet CIRC4Life är ett treårigt forskningsprojekt inom EU, finansierat inom HORIZON 2020, som kommer att ta fram modeller och system för att det ska bli vinstgivande för företagen att ta hand om elektriska produkter och utrustning som inte längre används. Oftast är det mest lönsamt att ta hand om stora kvantiteter samtidigt,  exempelvis ledbelysning från industrier som byter ut allt på samma gång. Projektet kommer att utveckla metoder, som även gör konsumenters läsplattor lönsamma för ett företag att reparera eller återvinna. På en skola i Spanien kommer ”smart bins” (smarta papperskorgar) att provas, som gör det enkelt och roligt att lämna in sina läsplattor då de inte längre behövs. Samtidigt blir de lätta för företagen att samla in.

Fokus är på fyra olika produktområden:

  • LED lampor
  • Läsplattor
  • Grönsaker
  • Kött

Till dessa fyra produktområden kommer tre olika angreppssätt för cirkulär ekonomi att utvecklas:

  1. Samskapande utav produkter och tjänster tillsammans med slutkunder
  2. Återvinning/återanvändning genom samarbete
  3. Hållbar konsumtion
EU-finansierat projekt
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 776503

Sammanfattning

Projektnamn

CIRC4Life

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare för WP6 Demonstratorer

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

70 miljoner

Partner

Nottingham Trent University, Alia, GS1 Germany, Recyclia, Kosnic Lighting, Enviro Data, Centre for European Policy Studies, Scilly Organics, CIRCE, ONA Product, European EPC Competence Center, Institute of Communication and Computer Systems, Institute for Ecology of Industrial Areas, Make Mothers Matter, Indumetal Recycling, Laurea University

Finansiärer

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 776503

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
17.Genomförande och globalt partnerskap