Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

CHOReVOLUTION

CHOReVOLUTION är ett EU H2020-projekt som utvecklat en plattform för tillhandahållande av innovativa IoT-applikationer. Projektet fungerar för både forsknings- och innovation.

Forskningsaktiviteter handlar främst om realisering av koreografimodeller; innovationsaktivteter fokuserar på industriell validering, utvecklingsstöd och en integrationsplattform för etablering av ett CHOReVOLUTION-community. Plattformen utvärderas med hjälp av  nya applikationer inom området Cooperative ITS.

Future Internet (FI) representerar en tidsålder med fantastiska möjligheter för social, ekonomisk och affärsmässig tillväxt tack vare den globala uppkopplingen mellan den virtuella och den fysiska världen. Detta öppnar upp en mängd innovativa och revolutionerande scenarier, som exempelvis illustreras inom smartare städer där nya scenarier och innovationer avsevärt underlättar de dagliga aktiviteterna och ger stöd för tillväxt av nya marknader och sysselsättningsmöjligheter.

Men att utnyttja FI för utveckling av innovativa mjukvaruapplikationer förblir en utmanande uppgift även om viktiga möjliggörare är lättillgängliga med hjälp av tjänstefiering och molnlösningar. Vår vision är att möjliggöra koreografi av FI-tjänster för att kunna tillhandahålla innovativa applikationer där olika tjänster och web-service-funktioner lätt kan kopplas samman. Dagens metoder för att kombinera web-service-funktioner är relativt statiska och är dåligt anpassade till behovet av FI som är tänkt att fungera i en mycket mer dynamisk nätverksmiljö jämfört med idag, vilket ytterligare ökar behovet av att kunna kombinera heterogena tjänster, allt från saker till affärsbaserade tjänster som spänner över olika säkerhetsdomäner. Dagens teknik är inte  tillräckligt mogen för att introduceras på marknaden.

CHOReVOLUTION lägger till automatiserad syntes av dynamisk och säkra koreografi till befintliga koreografiteknologier. Detta gör att dessa tekniker kan stödja tuffa applikationskrav när det gäller dynamik och säkerhet mellan olika organisationer.

För att uppfylla målen utför CHOReVOLUTION-projektet både forsknings- och innovationsuppgifter:

  • Forskningdelen fokuserar på koreografimodellering, syntes, anpassning, servicebuss, säkerhet och molnet;
  • Innovationsdelen fokuserar på industriell validering, utvecklingsstöd och integrationsplattform och etablering av ett CHOReVOLUTION-community för att underlätta introduktion på marknaden. Projektresultaten från CHOReVOLUTION bedöms genom att analysera prestanda från experiment där nya applikationer inom området uppkopplade intelligenta transportsystem utvecklats.

CHOReVOLUTION-programvaran finns publik under en öppen källkodslicens och offentliggöras genom OW2.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Thanh Bui

Läs mer om Thanh

Kontakta Thanh
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.