Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
China europe water platform

China-EU Water Platform

China-EU Water Platform är en plattform för kunskapsutbyte och samarbete i vattenrelaterade frågor mellan China och representanter från Europeiska Unionen.

Syfte och mål

Förbättra EU-China samarbete kring vattenhantering i urbana områden med huvudfokus på dagvattenhantering.

Utmaning

Kina likväl som många andra länder runt om i världen står inför stora vattenrelaterade utmaningar orsakade av en snabb urbanisering och klimatförändringar. Många städer lider idag, paradoxalt nog, av både akut vattenbrist och återkommande översvämningar. Kina och Europa har stora möjligheter att lära av varandra. Jämfört med EU är implementering av åtgärder i Kina mycket snabb och oftast i större skala. Samarbetet ger möjlighet för europeiska beslutsfattare att lära sig om fördelar och problem med mindre stränga regler för testning och implementering av nya metoder. Kinesiska intressenter kan i sin tur dra nytta av det europeiska know-how.      

Lösning

Kunskapsutbyte genom gemensamma forskningsprojekt samt studiebesök i båda kinesiska och europeiska pilotstäder.

Effekt

Projektet ska bidra till utbyte inom områdena affärer och teknologi, politik samt forskning och innovation.

 

Sammanfattning

Projektnamn

CEWP

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

deltagare

Projektstart

Varaktighet

2017-2021

Total budget

10 000 000 kr

Partner

Ministry of Infrastructure and Water Management/Rijkswaterstaat(Nederländerna) , China Academy of Urban Planning and Design (China), Turku University of Applied Science (Finland), University of Copenhagen (Denmark)

Finansiärer

European Commission

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
15.Ekosystem och biologisk mångfald