Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Ritad bild av en autonom buss vid en busshållplats och en hand som håller en mobiltelefon.

CATAPULT - För inkluderande transporter med autonoma bussar

CATAPULT är ett forskningsprojekt som också bygger upp kunskap för att påverka och ta fram policies som möjliggör inkluderande lösningar för framtidens autonoma transporter.

Ett samarbete för mer inkluderande kollektivtrafik

CATAPULT vill skapa och anpassa policies för att förbättra målgruppsspecifika, inkluderande och efterfrågestyrda automatiserade mobilitetslösningar i städer och storstadsregioner. Behovet hos potentiella användare av dessa tjänster, deras vilja att använda dem och lämpliga användningsfall har hittills varit underrepresenterade i utvecklingen av automatiserade mobilitetslösningar. I projektet kommer därför relevanta användarfall att identifieras, analyseras och valideras i laboratorieskala. Potentiella användare inkluderar barn, äldre och personer med tillfälliga och långvariga sensoriska och/eller fysiska funktionsnedsättningar. Empirisk forskning bestående av fältstudier kommer att genomföras med dessa användargrupper med hjälp av forskningsplattformen Ridethefuture. CATAPULT kommer att bidraga med viktig information för utvecklingen av praktiska "steg-för-steg" -rekommendationer för policyer och för leverantörer av mobilitetstjänster. Projektet är ett europeiskt samarbetsprojekt finansierat av Urban Europe. Projektdeltagare är AustriaTech, Factum, KULeuven och RISE.

Sammanfattning

Projektnamn

CATAPULT

Status

Pågående

Region

Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

EUR 794 123.-

Partner

FACTUM, KULeuven, AustriaTech

Finansiärer

JPI Urban Europe

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Martin Holmberg

Kontaktperson

Martin Holmberg

Tf Enhetschef

+46 76 633 46 67

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.