Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cascading Natural Hazards: Visualizing, Learning and Understanding

Projektet ämnar undersöka hur, var och när vattenrelaterade naturhändelser inträffar, och varför. Vilka blir det samhälleliga effekterna av exempelvis översvämningar, dammbrott, skred och erosion? Hur kan vi visualisera effekterna av dessa händelser som innebär förflyttning av stora vattenmassor? Vad kan vi göra för att förhindra dem?

Målen med projektet är att ta fram metoder för att kunna analysera och förstå ett flertal vattenrelaterade naturfenomen och dess påverkan & inverkan på samhället. Vi vill skapa scenarier och vassa visualiseringar över de konsekvenser som detta kan innebära för 2-3 svenska vattendrag och det omgivande samhället. Framtagandet av scenarier och visualisering sker tillsammans med gymnasieelever och med input från externa intressenter. Som ett tredje mål vill vi även skapa en möjlighet för lokala och regionala intressenter att lära sig mer om denna typ av händelse och rusta sig för eventuella konsekvenser. 

Texten kommer uppdateras under projektets gång. 

Sammanfattning

Projektnamn

CAZULU

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektmedlem

Projektstart

Varaktighet

5 år

Partner

SGI, Statens geotekniska institut

Finansiärer

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Nina Lemon

Kontaktperson

Nina Lemon

Interaktionsdesigner

Läs mer om Nina

Kontakta Nina

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.