Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Färgflagor
Foto: Mia Dahlström

Byte av antifouling metoder för fritidsbåtar i Östersjön

Fritidsbåtar bidrar till de höga halterna av föroreningar i Östersjön. Nästan 30% av fritidsbåtarna i Östersjön använder en mer koppar än nödvändigt med tanke på det förhållandevis låga påväxt-trycket i Östersjön. Förändringar i politik, infrastruktur och praxis föreslås för att bekämpa problemet.

Syfte och mål
Projektets mål har varit att ge en djup förståelse av hur individuellt beteende och attityder är knutna till regelverk och infrastruktur.

Utmaning
Fritidsbåtar bidrar till de höga halterna av föroreningar i Östersjön. Utmaningen är att föreslå hur en förändring av beteendet bland båtägare kan uppnås till förmån för Östersjöns ekosystem.

Lösning
• Skaffa ett beteendemässigt förändringsperspektiv genom att kartlägga konsumentpraxis och sociala hinder för hållbar användning av antifouling-produkter och tekniker
• Föreslå rättsliga förbättringar och föreslå incitament för miljövänliga antifouling-system.
• Upprätta trovärdighet för utförandet av giftfria metoder genom att testa och utvärdera prestanda för olika antifouling-metoder.
• Bidra till ny riskbedömning av antifouling-produkter genom mätning av miljötoxiciteten hos färger, samt blandningar av farliga föreningar som finns i varvsmassor och marina sediment.
• Ge ett nytt kostnadseffektivt verktyg för användning vid tillsynsövervakning av båtar och båthamnar i Östersjön
• Arrangera utbildning och utbildning av båtägare i grundläggande marin ekologi, ekotoxikologi, human toxikologi och juridiska frågor för att skapa incitament för förändring

Effekt
Resultatet av CHANGE är en grundlig förståelse för hur kopplingar mellan individuella attityder, beteende, marknadsaktörer och den rättsliga regelverket tillsammans bidrar till utsläppsnivån från användning av antifouling-färger.

Till exempel är antifouling-metoder är inte bara en fråga om individuella val utan snarare är de beroende av strukturella och kulturella förhållanden, båtlivsstil och marinans infrastruktur.Rapporter

Sammanfattning

Projektnamn

CHANGE

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Project koordinator

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

3 945 363 Euro

Partner

Göteborgs universitet (SE), Stockholms Universitet (SE), Aalto University (FI), Köpenhamns univeriset (DE), Limnomar (GE), Chalmers Tekniska Högskola (SE)

Finansiärer

BONUS EEIG, Naturvårdsverket, Projektträger Jülich, Rostock, Academy of Finland, Innovationsfonden, European Comission

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

14.Hav och marina resurser
Karin Persson

Kontaktperson

Karin Persson

Teknisk Doktor

+46 10 516 60 72
karin.persson@ri.se

Läs mer om Karin