Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bred kompetens kring bioflygbränsle och dess värdekedjor

Ett av regeringens miljömål är att Sverige ska vara fossilfritt år 2050. För att nå målet måste utsläppen av koldioxid minska, och stort fokus ligger på flyget vars bränsle nästan uteslutande är fossilt. På RISE utvecklar forskare metoder och tekniska lösningar för att tillverka förnybara bränslen, tex flygbränsle av lignin, samt affärsmodeller.

Syfte och mål

RISE bedriver ett antal projekt och satsningar som syftar till att stärka och utveckla området biobaserade flygbränslen. Verksamheten spänner från teknikutveckling och teknikdemonstration till utveckling av värdekedjor och innovativa affärsmodeller. Ett exempel är BioFlygArenan. RISE deltar också i expertgrupper inom området och ger stöd och bidrar med beslutsunderlag till politiker och industri.

Utmaning

Ett av regeringens miljömål är att Sverige ska vara fossilfritt år 2050. För att nå målet måste utsläppen av koldioxid minska, och stort fokus ligger på flyget vars bränsle i princip uteslutande kommer från fossila råvaror.

Lösning

Om allt fossilt flygbränsle kunde ersättas med förnybart skulle det vara möjligt att mer än halvera flygets klimatpåverkan. RISE har en bred portfölj av projekt och initiativ där vi leder eller medverkar i arbete för att utveckla teknik, systemlösningar, värdekedjor och affärsmodeller för produktion och användning av biobaserade flygbränslen.

Effekt

Genom samverkan med partners och kunder för att förverkliga produktion och användning av biobaserade flygbränslen bidrar RISE till Regeringens flygstrategi och indirekt till målen i den nya klimatlagen samt till omställningen av transportsektorn mot fossilfrihet.

Sammanfattning

Projektnamn

Bioflygbränsle på RISE

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare, deltagare, samverkansaktör (flera projekt)

Projektstart

Varaktighet

Pågående

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna