Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

BioZEment 2.0

BioZEment-konceptet är att använda bakterier för att producera syra för att delvis upplösa krossad kalksten och därefter framkalla en ökning av pH genom biokatalys för att initiera återutfällning av kalciumkarbonat för att binda sandkorn tillsammans och bilda ett fast betongliknande byggmaterial.

Syfte och mål

Att genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, bygga en vetenskaplig grund för en hållbar utveckling av en nästa generations biobetong som ett alternativ till dagens mest vanliga byggmaterial, baserad på upplösning och utfällning av CaCO3 med hjälp av bakteriemetaboliska processer.

Utmaning

Att minska koldioxidutsläppen från byggbranschen. Cementproduktionen står idag för över 5% av de globala antropogena koldioxidutsläppen, på grund av utsläpp av fossilt CO2 vid cementproduktion (60%) och förbränning av fossila bränslen (40%) som energikälla.

Lösning

Att använda biokatalytisk upplösning och utfällning av kalciumkarbonat som en ny process för betongproduktion.

Effekt

Miljöbedömningar indikerar en potential för minskad klimatpåverkan på mer än 80% jämfört med konventionell betongproduktion.


Sammanfattning

Projektnamn

BioZEment

Status

Pågående

Område

Samhällsbyggnad

Region

Ingen region

RISE roll i projektet

RISE ger stöd i bedömningen av miljöpåverkan från BioZEment, på produktnivå (med livscykelanalys - LCA) och byggnadsnivå.

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

20 mill NOK

Partner

Universitetet i Oslo, SINTEF, NTNU, Consumption Research Norway (SIFO), Pure Logic AS

Finansiärer

Norges Forskningsråd

The UN sustainable development goals

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Frida Røyne

Kontaktperson

Frida Røyne

Forskare

+46 10 516 65 80
frida.royne@ri.se

Läs mer om Frida